La finalul şedinţei Colegiului prefectural, desfăşurat ieri, la sala de videoconferinţe a Prefecturii, trezorierul şef al judeţului, Iuliana Constantin, a prezentat o situaţie mai rar întâlnită (mai sunt doar două unităţi administrativ-teritoriale în aceeaşi situaţie), a unei unităţi administrativ teritoriale care nu şi-a aprobat bugetul pe anul 2018.

„Proiectele de buget se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Menţionam că Legea bugetului pe anul 2018, nr. 2/2018, a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 3 ianuarie 2018. Conform calendarului bugetar, unităţile administative locale ar fi trebuit să îşi aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 până la data de 17 februarie 2018, iar în termen de 5 zile de la aprobare ar fi trebuit să îi prezinte la AJFP Tulcea Serviciul SSAEBL, adică până pe 22 februarie 2018. Până la termenul prevăzut au prezentat toate autorităţile locale bugetele, mai puţin Oraşul Babadag”, se arată într-un material transmis Instituţiei Prefectului Judeţ Tulcea de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea.

Potrivit trezorierului şef al judeţului Tulcea, Iuliana Constantin, „începând cu data de 23 februarie 2018, AJFP Tulcea prin ATCP a sistat, pentru oraşul Babadag, alimentarea cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea bugetului şi transmiterea lui la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea. În această situaţie, din bugetul local oraşul Babadag s-au putut efectua plăţi numai în limita veniturilor proprii încasate.

De asemenea, oraşul Babadag ar fi trebuit să primească cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în cuantum de 18.018 lei, sume pe care nu le-a primit datorită neaprobării în termen legal al bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. În plus, oraş Babadag a primit prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/ 06.12.2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, suma de 604.000 lei din care pentru anul 2017 – 258.000 lei, iar pentru anul 2018 suma de 346.000 lei, pentru Şcoala Mircea cel Bătrân, sume pe care în momentul de faţă nu le poate utiliza. Din cauza nerespectării acestor termene de către oraş Babadag, a fost perturbată activitatea de verificare şi centralizare a bugetului iniţial pe anul 2018 pe ansamblul judeţului şi netransmiterea în termen la MFP – Direcţia Sinteză a Politicilor Bugetare”.

Primarul din Babadag susţine că fără buget … are buget mai mare!

În informarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea se mai arată că „în data de 3 aprilie 2018 a fost demarată, de către primarul localităţii, procedura de dizolvare de drept a Consiliului Local Babadag. Prin urmare, AJFP Tulcea a acordat cote defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art.39 alin. (7.1), iar primarul Oraşului Babadag va aplica în anul financiar în curs, ultimul buget aprobat, (respectiv bugetul anului 2017) actualizat cu sumele repartizate, în anul curent prin Legea bugetului pe anul 2018 nr. 2, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din totalul acestui buget”.

Altfel spus, din luna aprilie a acestui an, oraşul Babadag primeşte cote defalcate şi chiar mai mari decât ar fi fost cele din bugetul pe anul 2018, dacă s-ar fi aprobat.

„Din punctul meu de vedere, oraşul nu este într-un blocaj pentru că avem încasări la bugetul local atât din taxe şi impozite locale, cât şi din cotele defalcate aferente anului trecut. Din acest punct de vedere, al cotelor defalcate de la bugetul de stat, oraşul este câştigat pentru că primeşte sume de aproape două ori mai mari decât cele care le-ar fi primit dacă aprobam bugetul. Nu este bine, în schimb, pentru oraş că nu putem demara şi implementa cele 16 proiecte câştigate ce vizează alimentări cu apă, canalizare, asfaltare străzi, poduri, trotuare, locuinţe ANL, o sală de sport, amenajarea unui drum agricol, etc., toate în valoare de peste 20 de milioane de euro”, a declarat primarul oraşului Babadag, Georgian Caraman.

Minoritatea din Consiliul local Babadag a devenit … majoritară

Cum s-a ajuns la blocajul politic de la Badadag, a explicat celor prezenţi la şedinţa Colegiului prefectural subprefectul Corvin Bangu.

„Unul dintre partidele cu reprezentare în Consiliul local Babadag, şi nu are rost să spunem care dintre cele două, a luat act de faptul că doi consilieri locali de la celălalt partid, care avea majoritatea în consiliu, şi-au prezentat demisia şi au fost propuse alte două nume de supleanţi pentru a completa consiliul. Normal ar fi fost ca în prima sa şedinţă consiliul să ia act de demisia celor doi consilieri şi să valideze supleanţii, astfel încât să fie reîntregit numărul consilierilor locali. Numai că unora le-a venit altă idee şi anume aceea de a nu mai vacanta cele două locuri de consilieri, astfel încât minoritatea de până atunci să devină majoritară şi de aici să nu se mai prezinte la şedinţe astfel încât, fără cvorum, să se poată solicita instanţei dizolvarea Consiliului local. Iar domnul primar din Babadag, aşa cum s-a şi prezentat mai devreme situaţia, a şi cerut instanţei dizolvarea de drept a Consiliului local”, a precizat subprefectul Corvin Bangu.

Primarul Georgian Caraman: „După dizolvare, vin următorii de pe listă, nu se fac alegeri”

Chiar dacă în finalul şedinţei de Colegiu prefectural de ieri s-a vorbit despre posibilitatea ca instanţa să hotărască dizolvarea Consiliului local Babadag, constituit după alegerile din 2016, cu toate că o astfel de soluţie va fi atacată de Instituţia Prefectului Judeţ Tulcea, care va cere normalitate şi anume reîntregirea consiliului prin validarea celor doi consilieri, primarul din Babadag, Georgian Caraman este de altă părere. „Eu nu am cerut instanţei dizolvarea consiliului pentru alte alegeri, ci pentru a veni supleanţii. Dupa dizolvare vin următorii de pe listă: cine a pomenit de alegeri?!”, a spus ieri primarul oraşului Babadag.

Răspunsul la întrebare este cât se poate de complex şi tocmai din acest motiv subprefectul Corvin Bangu a ţinut să mai sublinieze un aspect foarte interesant. „Aşa cum instanţa poate hotărî dizolvarea Consiliului local Babadag se poate ca procesul să se încheie definitiv în primăvara anului viitor. Cum legea interzice organizarea de alegeri cu 12 luni înaintea alegerilor la termen, situaţia actuală de la Babadag, în care domnul primar a preluat şi atribuţiunile Consiliului local, ar putea rămâne neschimbată până în luna iunie 2020! Aşa că o să manifestăm o atenție deosebită legată de modul în care domnul primar gestionează bugetul fără a mai avea hotărâri de consiliul local”, a mai spus subprefectul Corvin Bangu.