Luni, în cadrul ședinței ordinare, consilierii județeni au aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2017 (la venituri de la 115.287 mii lei la 117.618 mii lei şi la cheltuieli de la 126.229 mii lei la 128.560 mii lei), dar și Lista cheltuielilor de capital finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli ale Spitalului Județean de Urgență Tulcea, rectificată pe anul 2017 și a creditelor de angajament pe anul 2018.

„Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 10.928 mii lei și deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 14 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi”, se arată în proiectul de hotărâre supus dezbaterii și votului în plen.

Ce modificări au apărut

Conform notei de fundamentare, Spitalul Județean de Urgență, în baza actelor adiționale la contractele încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea și cu Direcția de Sănătate Publică Tulcea pentru anul 2017, propunea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu 831.000 de lei. De asemenea, s-a solicitat majorarea subvențiilor de la bugetul local cu suma de 1.500.000 de lei, din care 1.000.000 de lei pentru cheltuieli ale secțiunii de funcționare și 500.000 de lei pentru secțiunea de dezvoltare.

La capitolul cheltuieli, cea mai mare alocare este pentru bunuri și servicii, acolo unde suma solicitată este de 1.299.000 de lei, iar suplimentarea vizează majorarea creditelor bugetare pentru utilități, reparații curente (terasă centrală termică și a grupului gospodăresc), medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, pregătire profesională și prestări servicii cu caracter funcțional.