Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, a organizat vineri 20 aprilie 2018, începând cu ora 10.00 în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor din Piaţa Independenţei nr. 1 – „Bursa generală a locurilor de muncă”.

Pentru această bursă au fost contactaţi 258 agenţi economici, din care un angajator de inserţie. Au participat efectiv la bursa 57 angajatori, din care 1 angajator de  inserţie, oferind 1.259 locuri de muncă vacanţe, din care 5 locuri de munca pentru persoanele marginalizate social.

Astfel, faţă de anul trecut, oferta de locuri de munca vacante aproape s-a dublat, mai mult de jumătate din locurile de muncă oferite au fost în domeniul construcţiilor navale, iar solicitanţii de locuri de muncă s-au prezentat într-un număr ușor mai ridicat: la această acţiune au fost prezente 436 persoane, din care 12 persoane marginalizate social.

La data desfăşurării bursei au fost selectate în vederea încadrării un număr de 214 persoane, din care 8 persoane marginalizate social.

La o lună de la desfăşurarea bursei generale a locurilor de muncă, au fost ocupate 93 locuri de muncă, din care 7 locuri de muncă au fost ocupate de către persoanele cu studii superioare şi 86 locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare. Principalele locuri de muncă ocupate au fost în următoarele ocupaţii: inginer construcţii, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, inginer nave, inginer producţie, asistent contabil, asistent manager, electrician, sudor, lăcătuş construcţii metalice şi navale, confecţioner textile, dulgher, electromecanic, zugrav, cioplitor-montator piatră, marmură, brutar, patiser, ajutor bucătar, cameristă, agent de securitate incintă, lucrător comercial, ospătar (chelner), şofer.

Din totalul persoanelor prezente la bursă, predomină persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 45 de ani (55,27%), 58,25% fiind bărbaţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

De menţionat este faptul că 66,97% dintre solicitanţi au participat şi la alte măsuri active oferite de A.J.O.F.M. Tulcea, iar un procent de 57,56% din persoanele participante la bursă doresc să urmeze un curs de calificare.

Din punct de vedere al nivelului de şcolarizare, procentul persoanelor cu pregătire liceală şi postliceală este majoritar – 44,72%, urmat de învăţământul profesional şi ucenicie – 37,38%.