Consiliul Judeţean se asocia anul trecut cu Consiliul Local Babadag pentru modernizarea Complexului Agroalimentar din acest oraş. Prin H.C.J. nr. 48/2017 se aproba participarea C.J. la finanţarea obiectivului menţionat, ca urmare a necesităţii asigurării unui spaţiu modern de desfacere a produselor agroalimentare.

Valoarea totală a investiţiei este de 3,2 milioane de lei

Din suma totală prevăzută în contractul de asociere, respectiv 3.201.310 de lei, oraşul Babadag urma să contribuie cu 320.130 de lei, iar Consiliul Judeţean, cu maximum 2.881.180 de lei. Cu toate că suma urma să fie alocată în 2017, Consiliul Local Babadag nu a reuşit să demareze lucrarea, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc în cursul acestui an. În consecinţă, suma cuprinsă anul trecut în bugetul propriu al judeţului pentru realizarea obiectivului nu a fost cheltuită.

Consiliul Judeţean Tulcea a aprobat ieri, în plen, o hotărâre prin care mo-difică în parte Contractul de asociere, prevăzând că „sumele (cele de mai sus – n.n.) neachitate în anul 2018 vor fi reportate în anii următori, până la finalizarea investiţiei”.

„Vorbim despre un spațiu acoperit în totalitate, cu o suprafață de 1.138 mp, o înălțimea de 5 m până la streaşină, iar până la coamă de 8, 25 m, cu lungime de 41 m, lățime de 30 m şi cu o valoare de peste 3 milioane de lei, din care 90% de la Consiliul Judeţean şi 10% cofinanţare de la bugetul local. Piața va fi amenajată cu spații atât pentru produse agro-alimentare (20 de tarabe dotate cu bazine compartimentate pentru spălarea legumelor și fructelor, 4 spații de vânzare: lapte – produse din lapte, pește, carne și produse de panificație, toate în suprafață de 400 m.p.), cât și spații comerciale mărfuri diverse (13 spații) ce vor fi puse la dispoziția celor care în acest moment funcționează în locuri improprii și nu vor mai beneficia de autorizații în momentul finalizării construcției. Sunt prevăzute spațiile necesare pentru toalete, dușuri, vestiare femei și separat bărbați, închiriat cântare, spații administrative (birouri, magazie depozitare materiale curățenie), căi de acces și aprovizionare, în număr de 4, parcare auto la exterior pentru comercianți și alta pentru cumpărători (în spatele pieței). Accesul persoanelor va fi facil către toate sectoarele pieței. Construcția beneficiază de toate instalațiile pentru asigurarea unui microclimat civilizat în funcție de sezon (surse de căldură, aer condiționat). Concret, dacă nu vom avea contestații, lucrarea va începe prin demolarea vechilor construcții din piața actuală și amenajarea terenului în vederea începerii construcției propriu-zise, astfel ca până la sfârșitul anului să inaugurăm acest obiectiv important atât de dorit și așteptat de cetățenii orașului nostru”, declara anul trecut primarul Babadagului, Georgian Caraman.

Potrivit Primăriei Babadag, procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se afla la finalul lunii curente în faza de evaluare a ofertei tehnice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9”.