De astăzi, cardul de sănătate este unicul instrument folosit în sistemul sanitar: a intrat în vigoare un nou ordin comun al  Ministerului Sănătăţii și Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate care modifică și completează Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!