Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 12 luni) în afara graniţelor României şi este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE.

Pot beneficia de card european de asigurat toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

CNAS precizează faptul că valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate CEASS (EHIC) este de un an de la data emiterii, conform modificării efectuate în Legea 95/2006 prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 189/14 martie 2016.

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală nece­sară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acopera situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni pre­exis­tente deplasării.

„Precizăm că acordarea tratamen­te­lor devenite necesare, de regulă servicii medicale urgente, în baza cardului CEASS, pe durata deplasării asiguraţilor români în statele UE/SEE/Elveţia nu este neapărat gratuită. Tratamentele respective se acordă în aceleaşi condiţii ca şi cele oferite asiguraţilor sistemului social de asigurări de sănătate din ţara de destinaţie. Spre exemplu, dacă asiguratul din ţara de destinaţie plăteşte o contribuţie personală sau o coplată pentru spitalizare, atunci şi beneficiarul de card european aflat în ţara respectivă va achita din surse proprii aceeaşi sumă, fără ca aceasta să-i fie decontată ulterior de casa de asigurări de sănătate. Cardul european poate fi utilizat la toţi furnizorii de servicii medicale din sistemul de securitate socială din ţara de destinaţie, nu doar la spitalele publice”, se arată într-un comunicat de presă emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

La nivelul județului nostru, anul trecut au fost validate un număr total de 1.691 cereri ale asiguraţilor cu drept de obţinere a cardului european de asigurări sociale de sănătate, dintre care 1.662 cereri emitere card european de asigurări sociale de sănătate și 29 cereri pentru emiterea certificatelor de înlocuire provizorie a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CIP).