* Reprezentanții instituției au anunțat că a reînceput tipărirea şi distribuţia către asiguraţi a cardurilor europene de asigurări de sănătate

Este vorba despre un document care se eliberează gratuit la cererea persoanei asigurate, care poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene și se se distribuie persoanelor asigurate în urma unei solicitări către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea.

Aceste carduri au o valabilitate de șase luni  și acoperă acordarea îngrijirilor medicale de imediată necesitate, dar nu pot fi folosite în cazul în care o persoană pleacă într-un alt stat membru al UE în vederea beneficierii de tratament medical.

După aderarea României la Uniunea Europeană, aveţi dreptul de a primi Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS). Acest card vă va permite să primiţi asistenţă medicală necesară în timpul şederii dum­nea­voastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

„Toate persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în şedere temporară pe teritoriul unui stat membru din motive turistice, profesionale sau pentru studii, pot utiliza Cardul european de asigurări de sănătate eliberat de instituţia competentă din România (casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află înscris asiguratul)“, spune președintele director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea, ec. Eugenia Vasile.

Dacă nu ai card

În cazul în care persoana asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează pe teritoriul statului membru UE/SEE fără să solicite eliberarea unui card european sau în situaţia în care acesta a fost pierdut, a fost furat sau alte motive asemănătoare, şi în timpul acestei deplasări starea ei de sănătate necesită asistenţă medicală, această persoană  poate să solicite un certificat provizoriu de înlocuire de la casa de asigurări de sănătate, unde acesta este luat în evidenţă ca persoană asigurată, sau să suporte contravaloarea asistenţei medi­cale urmând ca, la întoarcerea în statul de asigurare, să recupereze sumele plătite, prin intermediul formularului E126, de la casa de asigurări de sănătate unde este asigurat.