Prin 2001, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului era actualizat prin H.C.L. nr. 125/12 iulie şi aprobat prin H.G. nr. 1.360/27 octombrie. La poziţia 149 figura, fără a avea înregistrată o valoare de inventar, bunul imobil înregistrat sub denumirea de „Stradă şi trotuar aferent Faleză Port”.

Prin alte hotărâri ale Consiliului Local Tulcea, bunul era încadrat sub denumirea „Stradă şi trotuar aferent Faleză Port” (H.C.L. nr. 133/30 oct. 2008) şi, prin H.C.L. nr. 196/15 septembrie 2017, ca „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”.

Acest bun imobil este înscris în cartea funciară 40039 UAT Tulcea, nr. cadastral 40039, în favoarea municipiului Tulcea, domeniul public, cu suprafaţa de 16.588 de m.p.

Prin H.C.L. nr. 28/16.02.2018, Consiliul Local Tulcea a aprobat raportul de evaluare a bunului imobil menţionat mai sus, raport întocmit de expert evaluator „proprietăţi imobiliare” P.F.A. Iulian Mocanu, rezultând o valoarea de 7.835.859 de lei.

„Având în vedere că trebuie să existe o evidenţă corectă a imobilelor aflate în domeniul public al municipiului Tulcea şi ţinând seama de raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Mocanu Iulian şi de valorile din gestiunea contabilă, supunem aprobării Consiliului Local modificarea poziţiei 145 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea, însuşit prin H.C.L. nr. 133/30 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulteriore, aferentă bunului imobil «Infrastructură de acces cheu portuar»”, arată în Raportul D.I.A.P. directorul Florenţiu Constantin.