De la sfârşitul lunii trecute, fostul director al Administraţiei Zonei Libere (AZL) Sulina, Sorin Iacob, şi-a încetat mandatul şi a preluat conducerea Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea.

La acest moment, conducerea regiei autonome din subordinea Consiliului Jude­ţean Tulcea este asigurată de preşedintele Consiliului de Administraţie al Adminis­traţiei Zonei Libere (AZL) Sulina, Nicuşor Condrat.

„Domnul Sorin Iacob şi-a prezentat mandatul la sfârşitul lunii iulie şi, în momentul de faţă, eu asigur conducerea regiei însă nu pentru multă vreme. Avem o propunere pentru director provizoriu, probabil că numirea se va face săptămâna viitoare, însă pentru ocuparea fucţiei va trebui să organizăm, pe Ordonanţa 109, un concurs de recrutare în acest sens”, a mai declarat Nicuşor Condrat.

Potrivit prezentării generale a regiei din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, Admi­nistraţia Zonei Libere Sulina admi­nis­trează o suprafaţă de 175,5117 ha, inclusă în intravilanul oraşului Sulina, compusă dintr-un număr de două perimetre, amplasate atât în zona oraşului, cât şi în jurul bazinului maritim de tranzit.

În perimetrul 1 şi în zona amenajată a perimetrului 2, care au statut de zonă libe­ră, sunt amplasate lucrări de infra­structură (cheuri, platforme, accese rutiere), clădiri cu destinaţie administrativă, spaţii comer­ciale, depozite, reţele de energie electrică, alimentare cu apă şi canalizare. Perimetrul 2, zona neamenajată, este compusă din 1.339.510 mp de teren neamenajat, parte din teren provenind din dragarea bazinului maritim de tranzit; bazinul maritim de tranzit în suprafaţă de 330.850 mp şi o adâncime de 7 m şi bazinul fluvial destinat navelor de agrement şi pescăreşti, în suprafaţă de 50.150 mp. Atât înainte, cât şi după 1989, unitatea a desfăşurat în perma­nenţă o activitate rentabilă, materializată prin niveluri ridicate ale profitului anual.

Actuala tendinţă de intrare în piaţa europeană, în piaţa din Orientul Mijlociu şi a ţărilor riverane Mării Negre, precum şi infrastructura, experienţa, competenţa şi spiritul de echipă existente aici de peste 20 ani, au readus în atenţie Portul Sulina ca zonă liberă, port de tranzit dotat cu spaţii de depozitare disponibile pentru desfă­şu­rare a activităţilor de producţie şi servicii.

Administraţia Zonei Libere Sulina îşi orientează intenţiile către aceste din urmă două domenii de activitate: producţie şi servicii. Astfel, posibilitatea de depozitare a bunurilor în zona liberă se completează cu operaţiuni de prelucrare, sortare, marcare, asamblare şi altele.

Bunurile depozitate şi prelucrate în zona liberă pot fi livrate pe piaţa reprezentată de statele fostei Comunităţi a Statelor Independente, dar şi în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Specialiştii AZL stau la dispoziţia celor interesaţi în tot ceea ce priveşte activitatea în zona liberă.