* Este vorba despre beneficiarii de venit minim garantat (VMG), care primesc ajutor social în baza Legii 416/2001

În cadrul ședinței ordinare de astăzi, consilierii locali vor discuta planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii 46.

După cum se arată în lege, orele de muncă se calculează propor­țional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

Ce activităţi sunt prevăzute în planul de lucrări

Asistații social vor mătura carosabilul, trotuarele și aleile pietonale și vor curăța rigolele prin răzuire manuală. În lunile de iarnă, la aceste activități se adaugă și curățarea carosabilului, trotuarelor și aleilor pietonale de zăpada afânată și presată.