În fiecare an, în perioada 22 – 24 mai, se celebrează două evenimente de mediu dedicate protecţiei şi conservării biodiversităţii, habitatelor naturale, ariilor protejate, respectiv: Ziua Internaţională a Biodiversităţii şi Ziua Europeană a Parcurilor.

Naţiunile Unite au proclamat 22 Mai ca fiind Ziua Internaţională a Biodiversităţii, având ca scop creşterea gradului de înţelegere şi conștientizare asupra problemelor biologice.

Tema de anul acesta a Zilei Internaţionale a Biodiversităţii este „Celebrarea a 25 de ani de acțiune pentru protejarea biodiversității”.

Prin notificarea transmisă în decembrie 2017 de către Secretariatul Convenției pentru Diversitatea Biologică,  Părțile ce au aderat la Convenție au fost invitate să organizeze și să găzduiască evenimente locale de celebrare a celei de a 25 aniversări a Zilei Internaționale a Biodiversității.

Aniversarea a 25 de ani a Convenției pentru Diversitate Biologică reprezintă o oportunitate unică de a evidenția atingerea obiectivelor sale la nivel național și global. De asemenea, oferă prilejul de a privi spre viitor, în special, în contextul continuării Planului strategic pentru biodiversitate 2011-2020.

Ziua Europeană a Parcurilor – 24 Mai a fost lansată de Federaţia EUROPARC cu scopul de a creşte profilul ariilor protejate europene şi de a genera sprijin public pentru scopurile şi activităţile lor.

Anul acesta Federaţia EUROPARC a lansat apelul pentru o celebrare comună a Zilei Europene a Parcurilor cu cea a Anului European al Patrimoniului Cultural.

Identitatea culturală își are rădăcinile în legătura cu pământul. Uitându-ne la tradițiile locale, la povestirile pe care le spune peisajul, la meșteșuguri, literatură, artă, stiluri arhitectonice sau chiar la alimentele pe care le consumăm… având în vedere toate acestea, nu este patrimoniul cultural în Natura noastră?

Activităţi educative organizate de ARBDD

Această zi Europeană a Parcurilor celebrată în Anul European al Patrimoniului Cultural reprezintă o oportunitate pentru ariile protejate de a:

• conecta oamenii cu pământul lor, realizând legătura dintre moștenirea naturală și identitatea lor culturală;

• înțelege istoria trecutului țării noastre și a construi un viitor care să respecte patrimoniul nostru în toată diversitatea sa.

Pentru a marca aceste evenimente, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării va organiza activități educative în parteneriat cu Asociația Euro Tulcea, Școlile Gimnaziale din Chilia Veche, Crișan și Liceul Teoretic „Jean Bart” din Sulina.