Axa Prioritară 13 din Programul Operaţional Regional (să sperăm că nu cu ghinion!) pentru „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii” se adresează oraşelor din zona de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării, cu excepția municipiului reședință de județ Tulcea. Prin urmare, acest apel, ce a fost lansat oficial de către viceprim-ministrul Paul Stănescu,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, încă de săptămâna trecută, propune investiţii de până la 5 milioane de euro, UAT-urile eligibile din judeţul nostru fiind orașele Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina.

Potrivit informaţiilor centralizate la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, la Babadag se vrea un proiect integrat cu un centru social, un muzeu şi after school cu componentă socială. Construcţia acestor obiective este estimată la 2,6 milioane de euro iar alte 2,4 mi-lioane de euro vor merge în asfaltare străzi.

UAT Isaccea are în vedere, conform celor declarate de primarul Anastase Moraru, o gamă diversă de investiţii eligibile la finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte. Primarul

Anastase Moraru spune că intenţia UAT Isaccea este să depună proiecte în va-loare totală de 5 milioane de euro care să vizeze construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/ dotarea unui centru social de zi, o bibliotecă, spaţii de joacă precum şi săli de sport.

În oraşul Măcin, proiectul central al investiţiilor ce pot fi accesate prin Axa 13 din POR aferentă ITI Delta Dunării are în vizor Şcoala Veche. În prezent, imobilul în care a funcţionat vechea şcoală din Măcin, o clădire impunătoare şi aflată pe lista clădirilor de patrimoniu, categoria B, este mai degrabă o anexă (asta pentru a nu o numi altfel) a liceului din localitate. Dorinţa autorităţilor locale este aceea de a pune în valoare această clădire ca pe un muzeu al oraşului Măcin, desigur după ce va fi recompartimentată în acest sens clădirea şi pusă în valoare în acest scop.   

În fine, UAT Sulina are în vedere îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona Căpitan Barbin şi zona Parc nr.1. Se analizează, conform celor declarate de primarul oraşului Sulina, Nicolae Răduş, şi alte zone de investiţii ce pot fi finanţate în cadrul prezentului apel de proiecte.

Alocarea financiară pentru acest apel este de 19.174.392,92 Euro

Potrivit ghidului solicitantului, în cadrul Obiectivului specific 13.1 sunt sprijinite Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative şi respectiv Îmbunătățirea spațiilor publice urbane, potrivit informaţiilor publice de pe siteul ADI ITI Delta Dunării. (http://www.itideltadunarii. com/por-a-fost-aprobata-versiunea-finala-a-ghidului-solicitantului-pentru-axa-prioritara-13-sprijinirea-regenerarii-oraselor-mici-si-mijlocii-apel-dedicat-beneficiarilor-din/).

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 30 aprilie 2018, ora 12.00, iar Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 30 august 2018, ora 12.00. Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare este de minimum 100.000 de Euro şi maximum 5.000.000 Euro.