Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea în parteneriat cu Garni­zoana Tulcea au organizat ieri, începând cu ora 10.00, în Piaţa Tricolorului din municipiul Tulcea, un ceremo­nial militar dedicat Zilei Drapelului Naţional.

În discursul domniei sale rostit cu acest prilej, prefectul Simion Lucian Eduard a transmis tulceni­lor următorul mesaj:

„Drapelul tricolor pe care îl arborăm astăzi reprezintă pentru români idealul de unitate şi independenţă naţională, ne oferă identitatea în lume, este simbolul apartenenţei la acelaşi neam, la aceleaşi valori spirituale, în­seam­nă pentru noi toţi soli­da­ri­tate, credinţă şi principii. De aceea, respectul şi preţuirea pentru tricolor, trebuie să fie o constantă a poporului nostru ce nu se va degrada niciodată, ex­primând continuitatea, legăturile permanente între români, idea­lurile de unitate şi independenţă ale neamului.

Am convingerea că Ziua Naţio­nală a Drapelului este o bună ocazie să întărim şi să transmitem copiilor şi tinerilor  noştri,  senti­men­tul mândriei de a fi român, puterea de a impune Tricolorul în lume şi de a-l purta în suflet, aşa cum au făcut-o multe generaţii înainte, oferindu-ne po­sibilitatea  de a privi cu mân­drie la trecut.”

Drapelul tricolor românesc, ală­turi de stemă şi imn, reprezintă un însemn naţional important al nea­mului nostru. Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin Legea 96 din 20 mai 1998. Conform legii, această zi este marcată în fiecare an, de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului, prin organi­zarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evo­cator sau ştiinţific, consacrate isto­riei patriei, precum şi prin cere­monii militare spe­ci­fice, organizate în cadrul unită­ţilor Ministerului Apă­rării Naţio­nale şi ale Ministe­rului de Interne.