Până la sfârşitul anului 2017 în evidenţele Direcției de Asistență și Protecție Socială s-au înregistrat 261 solicitari privind înscrierea copiilor în Centrul de Îngrijire, Supraveghere și Educație Timpurie Sibell, din care 182 cereri pentru anul 2017, 66 solicitări pentru anul 2018 și 12 solicitări pentru anul 2019.

Beneficiarii direcţi ai serviciilor acordate în centru sunt copii cu vârste între 0-3 ani, minim 70 de copii anual din care 20 de copii de etnie romă.

Cei mici beneficiază de servicii de informare, consiliere şi sprijin şi părinții/reprezentanții copiilor respectiv: consilierea psihologică a părinţilor a căror copii au probleme de adaptare la mediul din centru sau la cel familial, informare asupra practicilor de îngrijire, păstrarea şi respectarea regulilor de igienă, alimentaţie şi a serviciilor educaţionale oferite în centru. Serviciul social facilitează accesul în mod egal al tuturor copiilor, reprezintă un sprijin pentru ieşirea unor familii din criză, iar grupurile ţintă selectate pentru acordarea de servicii de supraveghere, îngrijire şi educaţie timpurie sunt: copii care fac parte din familii vulnerabile, copiii de etnie romă, copiii ai căror părinţi îşi reiau activitatea după concediul de creştere a copilului sau cei care se află în căutarea unui loc de muncă, copiii ai căror părinţi sunt informaţi şi conştientizează că educaţia timpurie şi socializarea cu alţi copii este benefică pentru dezvoltarea acestora.

Copii mai mici de un an

În anul 2017 numărul mediu de copii înscrişi/lună, în cadrul Centrului de Îngrijire Supraveghere şi Educaţie Timpurie Sibell au fost în 84, iar numărul mediu de copii prezenţi/zi a fost 60.

Din cei 105 copii înscriși anul trecut, șapte aveau între 0-1 an, 76 copii – între 1-2 ani şi 22 – între 2-3 ani. Analiza datelor privind vârsta copiilor înscriși evidențiază faptul că cei mai mulți – 72% se încadrează la grupa de vârstă 1-2 ani.