Pescarii din Delta Dunării sau societăţile comerciale care vor să îşi desfăşoare activităţi de pescuit sezonier la scrumbie trebuie să depună cererile până la sfârşitul acestei luni, la sediul Administraţiei Rezervaţiei.

„Societăţile solicitante trebuie să depună până la data de 31 ianuarie o cerere care să cuprindă informaţii referitoare la: zona de pescuit, locaţia punctului de acostare şi dotările acestuia, numele pescarilor autorizaţi şi numărul de ambarca¬ţiuni utilizate de aceştia; mijloacele de transport utilizate pentru trans¬portul peştelui de la punctul de acostare la punctul de debarcare sau centru de primă vânzare, locul de cazare al pescarilor şi mijlocul de cazare utilizat, persoana desem¬nată care va răspunde de funcţio¬narea punctului de lucru, modul de gestionare a deşeurilor rezultate şi zona repartizată în anul 2012”, se precizează în comunicatul ARBDD.