Senatorul tulcean Ion Ganea l-a interpelat la sfârşitul lui septembrie pe prim – ministrul Mihai Tudose în legătură cu „Politica Guvernului cu privire la păstrarea statutului ARBDD ca autoritate de mediu în actualul context legislativ”.

Parlamentarul începe prin a prezenta motivaţia urgenţei adoptării O.U.G. nr. 50/2017, anume imposibilitatea punerii în aplicare „a programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării (…) cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor ţării”. În termen de 15 zile de la publicarea ordonanţei în M.O., Ministerul Mediului şi S.G.G. erau obligate să încheie un protocol de predare – preluare, care să cuprindă obligatoriu creditele bugetare/2017 aferente A.R.B.D.D., modificările în execuţia bugetului de stat pe 2017 urmând să se efectueze pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor la solicitarea S.G.G.

„Practic, A.R.B.D.D. a trecut în subordinea Secretariatului General al Guvernului, însă statutul Rezervaţiei nu a fost cert definit, ceea ce a creat premisele unor speculaţii cu privire la viitorul acesteia. De la înfiinţare, A.R.B.D.D. a avut două atribuţii principale: cea de administrator al domeniului public de interes naţional şi cea de autoritate de mediu. Dacă prima atribuţie este compatibilă cu subordonarea faţă de S.G.G., subordonarea pe linie de autoritate de mediu poate crea dificultăţi”, afirmă senatorul.

Ceea ce reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor de pe cuprinsul ariei naturale protejate, ca şi din vecinătatea ei, este Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, aprobat prin H.G. nr. 763/2015.

„În 2016 a fost aprobată Strategia pentru dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru perioada 2016 – 2020. Având în vedere prevederile celor două documente programatice mai sus amintite, dar şi faptul că acum subordonarea A.R.B.D.D. este legată de S.G.G., aş dori să cunosc, domnule Prim Ministru, care este politica Guvernului în legătură cu asigurarea de către S.G.G. a îndeplinirii rolului A.R.B.D.D. de autoritate de mediu, cunoscut fiind că sistemul naţional de monitorizare a factorilor de mediu şi de autoritate de mediu sunt integrate la nivel naţional, făcând parte din sistemul european administrat de Agenţia Europeană de Mediu. Este posibil ca A.R.B.D.D., nemaifiind în subordinea Ministerului Mediului, să îşi piardă în viitor funcţia de autoritate de mediu pe teritoriul său?”, încheie senatorul Ion Ganea interpelarea.