Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 10 august 2018 a analizat procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor produse de ploile abundente şi viiturile înregistrate în perioada 24-29 iulie 2018 pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Văcăreni, Luncaviţa, Frecăţei şi Isaccea şi a adoptat o Hotărâre nr. 84 cu următorul conţinut:

„Art.1 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea ia act de procesele-verbale întocmite de Comisia judeţeană constituită prin O.P. nr.178/31.07.2018, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse ȋn infrastructură, care constau în afectarea a 15,43 km drumuri/străzi orăşeneşti şi comunale şi a 4 podeţe, urmare a precipitaţiilor abundente şi a viiturilor înregistrate în perioada 24-29 iulie 2018, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Văcăreni, Luncaviţa, Frecăţei şi Isaccea.

Art.2 Valoarea estimată a costurilor de reconstrucţie este de 509.510 lei, conform Anexei.

Art.3 Prin grija Centrului operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre şi procesele-verbale întocmite de Comisie se vor transmite Sistemului de Gospodărire a Apelor Tulcea în vederea întocmirii Raportului de sinteză. Ulterior, acesta va fi înaintat forurilor superioare, conform legislaţiei în vigoare”.