La sediul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a avut loc marţi după-amiază o nouă ședință a Comitetului Pescăresc în care s-au discutat aspecte legate de neincluderea în forma prezentată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) a Ordinului privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2019 a câtorva propuneri formulate de Asociațiile pescărești la întâlnirea de la Constanța din data de 4 decembrie 2018.

La întâlnirea Comitetului Pescăresc s-a convenit ca reprezentanții ARBDD să facă o deplasare la sediul ANPA București împreună cu reprezentanți ai comunităților pescărești pentru aducerea la cunoștința conducerii ANPA a d o l e a n ț e l o r pescarilor. D u p ă încheierea întâlnirii Comitetului Pescăresc a sosit la sediul ARBDD forma finală a propunerii de Ordin de prohibiție 2019, agreată de ANPA, cu solicitarea de a trimite punctul de vedere al ARBDD până la data de 9 ianuarie, ora 12.00.

ANPA a eliminat propunerea de pescuit catch&release la crap

Potrivit informaţiilor transmise de ARBDD, în proiectul de ordin de prohibiţie, la „CAPITOLUL II – Specii şi perioade de prohibiţie” forma convenită în întâlnirile cu comunităţile de pescari ar fi trebuit să fie astfel: „Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează:

a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, fără a aduce atingere prevederilor art.1;

b) în mod special, pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la știucă este permis numai cu reținerea a maxim două exemplare pe zi, care să însumeze nu mai mult de 5 kilograme;

x) în mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în tot timpul anului, pescuitul recreativ/sportiv la crap este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release)”. Asta pentru că ARBDD și-a propus ca cele patru specii de valoare (știuca, crapul, șalăul și somnul) să intre într-un program de protecție, în vederea refacerii efectivelor, drept pentru care începând cu anul 2018 și până în anul 2021 fiecare specie la pescuitul recreativ/sportiv este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release). Știuca în anul 2018, crapul în anul 2019, șalăul în anul 2020, somnul în anul 2021. Propunere susținută de către asociațiile de pescari atât recreativi/sportive cât şi de comitetul pescăresc, asociațiile și federațiile de pescari comerciali din perimetrul RBDD cât și din țară.

Pe lângă eliminarea propunerii ARBDD ca pescuitul la crap în 2019 să fie Catch&Release, din forma propusă de ANPA lipsesc și două propuneri ale asociațiilor de pescari, şi anume „se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii braţul Sfântu Gheorghe de la km 22 – 24, pe o durată de 30 zile – primăvara în perioada 15 martie – 14 aprilie şi 30 de zile – toamna în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie), propunere susținută de pescari din Sf. Gheorghe și Comitetul Pescăresc, zonă situată pe UAT Sf. Gheorghe”, respectiv „se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice de la mal până la izobata de 15 m, pe toată lungimea li niei litorale, de la Cap Midia (44°20′ N) până la granița cu Bulgaria (43°44′ N). Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice pe teritoriul RBDD de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la granița cu Ucraina (45°11′ N) până la Cap Midia (44°20′ N)”.

Ca atare, ieri ARBDD a transmis observațiile la forma finală a Ordinului privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2019 și punctul de vedere ce include și cerințele enumerate la întrunirea Comitetului Pescăresc de către reprezentanții comunităților locale.