Încă din 22 iunie 2017, printr-o hotărâre adoptată de consilierii locali, contractul dintre Unitatea Administrativă Teritorială Comuna I. C. Brătianu şi  SC Navrom Bac SA Galaţi a fost reziliat. Din punctul de vedere al primarului comunei, Iordan Alexe, iniţiatorul proiectului, Contractul de concesiune nr.1206 din 16.05.2000, cu toate actele adiţionale ce au urmat, este unul nefavorabil bugetului local şi asta în condiţiile în care, prin contract şi adiţionale, ar fi trebuit realizate şi unele investiţii de către concesionar, investiţii care au rămas doar pe hârtie. În contract sau în actele adiţionale.

Scurt istoric

Astfel, prin Contractul de concesiune nr. 1206/16.05.2000 s-a aprobat concesiona­rea, prin negociere directă, pe o perioadă de 49 ani a suprafeţei de 5917 mp, situată pe malul Dunării către S.C. Navrom Bac SRL Galaţi pentru desfăşurarea activităţii de trecere cu bacul/activitate principală, precum şi desfăşurarea altor activităţi comerciale sau de mică industrie. Pentru această activitate, societatea Navrom Bac trebuia să achite iniţial o redevenţă în sumă de 2.165.793 lei vechi până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, sumă ce urma a fi actualizată cu indicele de inflaţie. Neplata redevenţei la termen ar fi la calcularea penalităţilor de întârziere de 0,3%/zi.

Totodată, conform art. 13 din Contract, concesionarul S.C. Navrom Bac SRL se obliga să încaseze în numele concedentului, Consiliul Local al Comunei I.C. Brătianu, un procent de 2% din preţul biletului de transport cu bacul pentru maşinile marfă cu capacitate de transport de peste 10 tone. Dincolo de aceste prevederi financiare să le zicem, art. 7 alin. 5 din Contractul de concesiune nr. 1206/16.05.2000 prevedea faptul că SC. Navrom Bac S.R.L. Galaţi era obligat să realizeze o serie de investiţii: reparaţii capitale la lucrările hidrotehnice ale debarcaderului, lucrări de modernizare, reparaţie capitală la clădirea debarcaderului, construirea unui nivel la clădirea debarcaderului amenajat ca spaţiu de producţie, amenajare piaţă agroalimentară, cu termen final de realizare 31.12 2002.

Pentru că aceste lucruri nu s-au întâmplat nici în 2000 şi nici în prima parte a anului 2001, a apărut imediat un adiţional. Astfel, prin Actul adiţional nr. 1/30.08.2001 se majora redevența la 33.840.900 de lei/an cu scadență la 15 ianuarie şi se stabilea ca  termen pentru amenajare Piața Agricolă data de 30.06.2002. În plus se majora garanția anuală de 1.000.000 de lei la 5.000.000 de lei. Cum nici aceste clauze nu s-au îndeplinit a apărut Act adițional nr. 2/30.05.2003 care completează contractul cu obligația concesionarului, SC Navrom Bac SRL Galaţi, de amenajarea de spații comerciale pe amplasamentul spaţiilor provizorii pe baza unui proiect elaborat de o firmă de specialitate. Noul termen maxim de realizare era estimat la 18 luni de la data dezafectării construcțiilor provizorii. Desigur că nici aceste clauze nu au fost respectate şi astfel a apărut Act adițional nr. 3/01.04.2008  prin care se modifică investițiile din sarcina concesionarului prin amenajarea a patru spații comerciale în care se vor desfășura următoarele activități: magazin mixt mărfuri generale, cofetărie patiserie, snack bar, punct de comercializare a peștelui și a produselor din pește. Cea mai interesantă modificare din acest act adiţional, al treilea, este că se modifică și art. 13 iar din 2% din valoarea biletului pentru mașinile de transport marfă cu o capacitate mai mare de 10 tone se va plăti 1 leu pentru fiecare mașină  de același gen, pentru finanțarea unor acțiuni de interes public. În plus, se anulează toate celelalte clauze din actul adițional nr. 2/30.05.2003. Trei ani mai târziu apare şi Actul adițional nr. 4/11.07.2011 care anulează în totalitate actul adițional nr. 3/01.04.2008 pentru a face loc Actului adițional nr. 5/15.09.2011, aprobat prin HCL nr. 50/15.09.2011,prin care SC Navrom Bac SRL Galaţi trebuia să amenajeze patru spații comerciale pentru magazin mixt- mărfuri generale -24 mp,  patiserie- 42 mp., snack-bar-30 mp şi punct de comercializarea  a produselor din peşte – 84mp. Construcţiile se vor realiza până cel târziu la data de 01.06.2012. Anul 2017, luna iunie, ziua 22: consilierii locali din IC Brătianu prin Hotărârea nr 19 reziliază Contractul de concesiune nr. 1206/16.05.2000 şi desigur orice act adiţional în vigoare la acea dată.

Negocieri pentru un nou contract

Primarul comunei IC Brătianu, Iordan Alexe, a încercat încă din luna aprilie a acestui an să renegocieze clauzele Contractului de concesiune nr. 1206/16.05.2000 desigur … printr-un nou act adiţional. A cerut astfel concesionarului, S.C. Navrom Bac SRL Galaţi să îşi trimită reprezentanţi cu putere de decizie la următoarea şedinţă de consiliu local, astfel încât în plenul şedinţei să aibă loc expunerea de pretenţii din partea concendentului, UAT IC Brătianu. Acest lucru nu s-a întâmplat  şi tocmai din cauza lipsei de reacţie a concesionarului proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului cu Navrom Bac Galaţi a venit ca un lucru firesc.

„Eu sincer mă aşteptam ca la şedinţa din luna iunie, când am adoptat proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului, să avem prezent şi pe cineva de la Navrom Bac Galaţi. Nu a fost prezent. Apoi, că a trecut mai mult de o lună de atunci, mă aşteptam ca până acum să avem hotărârea atacată pe contencios administrativ sau să avem, şi eu ca primar, dar şi consilierii, plângeri prealabile. Nici asta nu s-a întâmplat. Apoi, am solicitat săptămâna trecută o primă întâlnire de negociere la IC Brătianu cu directoarea de la Navrom Bac SRL Galaţi. Aşa cum nu au răspuns solicitărilor noastre până acum, la fel mă aşteptam să nu vină, dar a venit, ba chiar a arătat deschidere pentru a renegocia contractul. Eu sper să obţinem cât de curând clauze mult mai favorabile comunei noastre”, a declarat primarul din I.C. Brătianu.

La rândul său, Marilena Vasilache, director executiv al SC Navrom Bac SRl Galaţi, ne-a declarat: „Din punctul meu de vedere nu au demarat niciun fel de negocieri privind un nou contract, din moment ce până acum au fost doar discuţii verbale, nimic scris. Am spus, încă de săptămâna trecută, când am trecut Dunărea la IC Brătianu, că vom începe negocierile în momentul în care cei care vor noi clauze contractuale, primarul şi consilierii locali de acolo, îmi trimis în scris, subliniez în scris, solicitări privind alte clauze contractuale. Până azi nu am primit nimic. Probabil că aceste solicitări scrise vor veni în următoarele zile şi în momentul în care vor ajunge la noi vor fi prezentate acţionarilor pentru a formula un răspuns şi abia de atunci să zicem că încep negocierile”.

Contract reziliat de drept sau nu?

Deşi ar trebui să fie un singur răspuns, de pe cele două maluri ale Dunării lucrurile se văd diferit.

Iordan Alexe, primarul comunei IC Brătianu: „Navrom Bac Galaţi nu a atacat pe contencios administrativ hotărârea pentru simplul motiv că nu au ce ataca. Nu e nimic ilegal în ceea ce am aprobat noi şi de aceea acum sunt dispuşi să negocieze. Totuşi ar trebui să ceară cumva suspendarea hotărârii pentru a nu-şi fae efectul pentru că altfel se poate suspenda activitatea. Iar ei sunt singurii operatori, nu e ca la Brăila – Smârdan să fie mai mulţi.”

Marilena Vasilache, director executiv al SC Navrom Bac SRl Galaţi: „Mie îmi pare rău că s-a ajuns în această situaţie şi că primarul din IC Brătianu, un fost angajat al societăţii noastre, a pus astfel problema şi a încercat, de pe poziţii de forţă, să intre în aceste negocieri fără nicio pretenţie scrisă. Puteau avea loc aceste negocieri de clauze şi fără să se ajungă aici, dar câtă vreme toate discuţiile s-au purtat verbal, că vor una şi alta, fără o solicitare scrisă, ce puteam noi oferi în plus?”.

Interesant este că ambele părţi admit că, deşi a trecut mai bine de o lună de la adoptarea sa în Consiliul local, Hotărârea 19 din 22 iunie 2017 nu îşi produce încă efectul iar Contractul de concesiune nr. 1206/16.05.2000, cu ultimul său act adiţional, este încă în vigoare.