Legislativul județean a acordat mandat special, președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ – Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, în vederea exercitării votului favorabil pentru acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Grindu.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Tulcea prin Consiliul Județean a devenit membru în cadrul Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea“, printr-o hotărâre a legislativului județean din anul 2006. Conforma statutului Asociației Comunitare „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea“ și a H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Pentru a vota hotărâre de acceptare de noi membri, reprezentanții asociaților în adunarea generală a asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice, reprezentanții unităților administrativ teritoriale în adunarea generală a asociației sunt primarii comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv președinții consiliilor județene.

Prin adresa asociației Intercomunitare „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare din Județul Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean, se solicită acestuia adoptarea unei hotărâri prin care să se acorde un mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare din Județul Tulcea“ pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul asociației a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grindu. Aceasta în condițiile în care Consiliul Local al comunei Grindu a aprobat aderarea comunei la asociația intercomunitară.