PROSPER EXPERT DDD SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității PROSPER EXPERT DDD S.R.L. prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 119478, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020 Axa prioritară 2 ‐ Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.364.766,28 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 908.618,50 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piața a PROSPER EXPERT DDD SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Naționala de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în Lucrări de demolare a construcțiilor, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei de servicii prin executarea de Lucrări de demolare a construcțiilor.
  2. Creșterea cifrei de afaceri de peste 8 ori din al treilea an de funcționare.

Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (01.10.2017 – 31.08.2019).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Liliana Predescu, administrator, tel/fax/email꞉ 0730556492 /- /prosperexpert@yahoo.com.