Comunicat de presă

Data:28 octombrie 2019

“Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării din Municipiul Tulcea prin echipare educațională”

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Tulcea a semnat contractul nr. 4382 din data de 20.06.2019, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est pentru proiectul “ Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării din Municipiul Tulcea prin echipare educațională”, cod SMIS 124058.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 : Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 : Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobăndirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiect Specific 10.2 ITI : “Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”.

Implementarea proiectului va conduce la modernizarea și echiparea educațională pentru cinci corpuri ale Colegiului Economic Delta Dunării din Municipiul Tulcea.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de educație și a dotării Colegiului Economic Delta Dunării Tulcea, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Reabilitarea și modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde conform cerințelor actuale asVel încât procesul educativ să se desfășoare în condiții normale;
  • Îmbunătățirea procesului educațional prin dotarea școlii cu echipamente didactice, IT și materiale specifice pentru documentare;
  • Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente Colegiului Economic Delta Dunării Tulcea prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor de acces, a instalațiilor termice, sanitare și electrice și amenajări interioare;
  • Creșterea nivelului de dotare al unității de învățământ cu sisteme informatice și didactice moderne, pentru creșterea accesului la informație și crearea bazelor pentru utilizarea noilor

Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între data 17.04.2018 și 30.04.2021, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înaintea semnării contractului de finanțare. Valoarea totală a proiectului este de 26.636.225,16 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din E.D.R.: 22.640.791,38 lei;
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat: 3.462.709,27 lei;
  • cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 532.724,51

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea

Tulcea, Strada Păcii, Nr. 20, Tel. 0240.511.440, Fax 0240.517.736

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro   |    facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României