La sfârșitul lunii octombrie, s-a desfășurat la București, în incinta Bibliotecii Naționale a României cea de a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Managerilor Culturali, organizată de

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), în parteneriat cu Festivalul Național de Teatru/ UNITER și Biblioteca Națională a României, în cadrul Festivalului Național de Teatru.

Dorindu-se a fi o platformă de dezbateri și dialog, conferința se constituie în cea mai importantă reuniune a managerilor din instituțiile publice de cultură, a antreprenorilor culturali din mediul independent din România, a experților în management cultural, precum și a reprezentanților autorităților finanțatoare.

Cea de a IV-a sesiune a Conferinței a avut ca temă de dezbatere „Problemele cadrului legislativ și Problemele generale legate de managementul instituțiilor publice de cultură”, discuțiile purtându-se în comun și pe grupe de lucru, pe specificul: bibliotecilor, muzeelor, așezămintelor culturale și instituțiilor de spectacole sau concerte. În acest sens, discuțiile s-au purtat pe tema eventualelor modificări ce se impune a fi aduse Ordonanței de Urgență nr.189/2008 privind Managementul Instituțiilor de Cultură, ideile lansate fiind diverse și neîntrunind, întotdeauna, consensul.

Organizatorii urmează a centraliza opiniile și sugestiile exprimate de reprezentanții instituțiilor participante și a le transmite acestora cu propunerile de modificări legislative. Eventualele modificări ale ordonanței luate în discuție sunt extrem de importante pentru tot ceea ce va însemna desfășurarea activităților și calitatea produselor culturale ale instituțiilor publice din domeniul culturii, în viitor. La lucrări au participat reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale (în prima fază), Lucian Romașcanu, ministru și Gheorghe Popa, Secretar de Stat, Carmen Croitoru, Director General INCFCN, Ion Onisei, Expert în legislație culturală, Director General Adjunct al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Virgil Nițulescu, Președinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, directori de Biblioteci Naționale, Muzee, lectori, amfiteatre, așezăminte de cultură, precum și invitați din Marea Britanie, Franța și Spania.

Din municipiul Tulcea a participat reprezentanul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, director Ștefan Coman și Arhire Daniel, secretar literar al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” .

Ansamblul va continua să urmărească, să fie prezent și să se implice prin reprezentanții săi în toate etapele viitoare de dezbatere și conturare a oricărui proiect de act normativ din domeniul culturii, în scopul contribuirii în măsura posibilităților, din perspectiva experienței, competențelor și necesităților specifice, la crearea unui cadru legislativ adecvat obținerii unei calități semnificative a produselor culturale proprii, în beneficiul publicului tulcean.