Tulcea era vizitată anul trecut de E.S. Andrei Grinkevich, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România. Cu acea ocazie, înaltul diplomat s-a întâlnit cu conducerea Consiliului Judeţean, în frunte cu preşedintele Horia Teodorescu, temele discuţiei fiind legate de domenii comune de interes, cum ar fi turismul ori agricultura.

Luni, 21 mai, în Sala „Mihail Kogălniceanu” va avea loc şedinţa lunară a Consiliului Judeţean, în cadrul căreia va fi dezbătut un proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de coooperare între judeţul Tulcea din România şi raionul Mozyr din Republica Belarus.

Vizita E.S. Andrei Grinkevich la Tulcea a generat ideea încheierii unei Înţelegeri de cooperare, atât Ambasada Republicii Belarus la Bucureşti, cât şi Consiliul Executiv Raional Mozyr trimiţând Consiliului Judeţean Tulcea solicitări în acest sens. „Astfel, având în vedere interesele comune, se doreşte concretizarea cooperării în următoarele domenii: administraţie publică, economie şi comerţ, atragerea investiţiilor şi crearea întreprinderilor mixte, educaţie, ştiinţă şi tehnologie, sport, turism şi recreere, cultură, agricultură, eficienţă energetică şi surse regenerabile (alternative) de energie, ecologie şi protecţia mediului înconjurător, transport şi telecomunicaţii, precum şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural”, specifică preşedintele Horia Teodorescu în Nota de fundamentare.

În prima jumătate a lunii curente, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Afacerilor Externe au avizat favorabil, după ce au formulat observaţii, Înţelegerea de cooperare.