SONY DSC

Pe 20 aprilie se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Județean, ocazie cu care aleşii sunt chemaţi să voteze câteva proiecte de hotărâre privitoare la componenţa Legislativului şi, mai ales, la conducerea Executivului.

Consilierii vor constata înainte de toate că lui George Luchici i-a încetat de drept mandatul de consilier judeţean. Pe 30 martie a.c., prefectul judeţului a emis Ordinul nr. 67 privind „constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea al domnului George Luchici, înainte de expirarea duratei normale”, ca urmare a sesizării Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.

Un al doilea proiect vizează validarea mandatului de consilier judeţean al următorului supleant de pe lista de candidaţi a partidului, anume al doamnei Claudia – Veronica Rădulescu, confirmată în calitate de membru prin adresa 42/5 aprilie a.c. a Filialei Teritoriale a Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor. Legea prevede că supleanţii ocupă locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Un al treilea proiect priveşte alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea.