Consilierii judeţeni tulceni au aprobat la sfârşitul săptămânii trecute o hotărâre pentru modificarea HCJ nr. 63/2014 privind aprobarea resurselor necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiţiei „Construire locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din domeniul sănătăţii”, situat în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr.46A, scara A, B, cu modificările și completările ulterioare. Prin modificările aduse prin această hotărâre, după ce s-a cerut şi un punct de vedere de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de administrarea blocului de locuinţe şi de cele 60 de unităţi locative construite de Agenţia Naţională de Locuinţe pentru specialiştii din Sănătate se va ocupa doar Consiliul Judeţean Tulcea.

„Având în vedere faptul că solicitarea privind realizarea ansamblului de locuinţe destinat închirierii tinerilor specialişti din Sănătate aparţine Consiliului Judeţean Tulcea, dreptul de administrare asupra locuinţelor aparţine acestuia”, se arată în raportul specialiştilor din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea, raport ce a însoţit nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

„Dacă reuşim să semnăm protocolul de predare primire între noi, Consiliul Judeţean Tulcea, şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe în următoarea săptămână, eu cred că o comisie pentru repartizarea acestor locuinţe se poate constitui imediat după, astfel încât într-un timp cât mai scurt, eu mi-aş fi dorit ieri, să putem repartiza aceste locuinţe celor pentru care le-am construit”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.

Pentru că a pus la dispoziţie terenul pe care s-a construit ansamblul rezidenţial şi Primăria Tulcea ar trebui să aibă un reprezentant în această comisie, aşa cum membri vor avea şi Direcţia de Sănătate Publică şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, desigur alături de unul sau doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean.

„Cele 60 de unităţi de locuit sunt pentru specialiştii din Sănătate, dar dacă mă întrebaţi pe mine, cu sufletul, aş vrea ca specialiştii din sănătate să fie medici specialişti. Probabil că nu vor ajunge toate aceste locuinţe doar la medici specialişti, vor mai fi şi alţi specialişti din domeniul Sănătăţii pentru care se vor repartiza locuinţe, însă eu sper ca numărul medicilor să fie cât mai mare”, a mai declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.

Criteriul cu limita de vârstă de 35 de ani a fost eliminat

Din 7 ianuarie 2018 au intrat în vigoare dispoziţii noi sau modificate la Legea nr. 152/1998  privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Astfel, medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin programele A.N.L. și după împlinirea vârstei de 35 de ani.

Dispoziţia este nouă şi vine pe cale de excepţie de la textul de lege care prevedea că: „Tinerii specialiști din învățământ și din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ- teritoriale în care sunt amplasate locuințele, inclusiv medicii rezidenți, și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.”