Începând de ieri, furnizorii care doresc să aibă contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea pentru ultimele luni ale acestui an se pot prezenta cu documentele aferente la sediul instituției, de pe strada Isaccei din municipiu.

Printr-un anunț public, Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea aduce la cunoştinţa furnizorilor de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu  că în perioada 9 octombrie 2017-13 octombrie 2017  se pot depune cereri de contractare pentru anul 2017, privind furnizarea de medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

„În vederea încheierii contractelor pe anul 2017, furnizorii vor prezenta cererea de contractare si documentele necesare încheierii şi negocierii contractelor, prevăzute în actele normative în vigoare“, transmite președintele – director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea, ec. Eugenia Vasile.

Dosarele complete vor fi predate la registratura Casei de Sănătate Tulcea pentru a fi înregistrate, iar data limită de finalizare a procesului de contractare este de 13 octombrie 2017.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a CJAS Tulcea (www.cnas.ro/castl/) şi vor afişate la sediul instituţiei.

Graficul de activități pentru perioada de contractare

În perioada 9-13 octombrie, la registratura instituției se primesc cererile și dosarele de contractare. Tot în aceeași perioadă vor fi verificate dosarele depuse și vor și redactate, listate și semnate contractele. Pe data de 13 octombrie, pe site-ul  instituției vor fi afișate listele cu furnizorii admiși la contractare.

Amintim faptul că prima perioadă de contractare, pe anul acesta, a avut loc în luna martie a anului 2017. Era pentru prima dată când contractarea începea într-o perioadă în care încă erau valabile contractele pe anul anterior: „Acest lucru nu poate decât să ne bucure. Este un avantaj atât pentru furnizori, cât și pentru asigurații tulceni care vor avea acces nerestricționat la servicii medicale, medicamente, dispozitive etc. Este de salutat această inițiativă“, spunea, la vremea aceea, președintele CJAS Tulcea, ec. Eugenia Vasile.

În prima serie, dosarele cu documentația specifică au fost depuse la sediul Casei de Sănătate Tulcea începând de pe data 7 martie, până pe data de 13 martie 2017.