La sfârşitul anului trecut a fost publicată  Hotărârea nr.905/14.12.2017 privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), astfel odată cu intrarea acesteia în vigoare, s-a abrogat HG nr.500/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Cea mai importantă dintre modificări,  ce a lăsat loc şi pentru unele interpretări, vizează perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție pentru transmiterea modificării salariului de bază lunar brut, în contextul mutării CAS și CASS de la angajator la salariat, începând de anul viitor.

Astfel, actul normativ stabilește, însă doar ca excepție, în contextul mutării CAS și CASS la salariat, faptul că angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018, orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri, care se produce de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului și până la 31 martie 2018.

Ulterior datei de 31 martie, actul normativ mai prevede, ca regulă, transmiterea în REVISAL a oricărei modificări a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii  acesteia.

Totuşi, iar aici s-a înţeles poate greşit textul hotărârii, în  cazul contractelor nou încheiate, acestea trebuie transmise, în continuare, către Registru, cu o zi înainte ca angajatul să îşi înceapă activitatea.

„Potrivit Hotărârii de Guvern, orice modificare a funcţiei/ocupaţiei, conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative, a tipului sau a duratei contractului individual de muncă, precum și orice schimbare a duratei timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

Hotărârea de Guvern mai prevede că persoanele fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au obținut sau nu statutul de utilitate publică, instituțiile/autoritățile publice/alte entități juridice, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligația de a întocmi, completa și transmite registrul general de evidență a salariaților, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal. REVISAL se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data începerii activității, funcția, salariul, sporurile, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă, perioada detașării și data încetării contractului individual de muncă. Menţionăm, de asemenea, că măsura nu generează costuri suplimentare pentru angajatori.

Reamintim faptul că transferul contribuţiilor de la angajator la angajat se face cu data de 1 ianuarie 2018, în conformitate cu noul Cod Fiscal, termenul fiind prelungit doar în ceea ce priveşte obligaţia de transmitere a datelor către REVISAL. Reiterăm faptul că nu se amână întoarcerea sarcinii fiscale, ci doar obligația comunicărea efectuării acesteia către Inspecţia Muncii”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea.