Relaţia de cooperare dintre judeţul nostru şi departamentul francez Aveyron a fost parafată acum 23 de ani pe chestiuni care ţin de domeniile umanitar şi cultural. În timp, priorităţile s-au schimbat, accentul căzând pe dezvoltare economică, democraţie şi administraţie publică, educaţie şi formare, cultură şi patrimoniu natural. O altă Înţelegere de Cooperare, semnată de ambele părţi în 2013, „nu mai reflectă priorităţile comune curente, motiv pentru care este necesară semnarea unui nou document, în baza căruia să poată fi iniţiate noi activităţi în domeniile: coeziune socială, promovarea tinerilor, dezvoltare durabilă locală (cu accent pe agricultură), cultură (Pregătirea activităţilor în perspectiva «Sezonului România – Franţa 2019»”, subsemnează iniţiatorul, preşedintele Consiliului Judeţean, Horia Teodorescu.

Prin urmare, consilierilor judeţeni li se cere să aprobe o hotărâre privind cooperarea între Judeţul Tulcea din România şi Departamentul Aveyron din Republica Franceză.

„Prin adresa nr. 36527/11 aprilie a.c., înregistrată la Consiliul Judeţean cu nr. 5436/17 aprilie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a comunicat avizul favorabil asupra

textului Înţelegerii de Cooperare. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a transmis C.J., prin adresa nr. H 2-2/ 893/25 aprilie a.c., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea cu nr. 5920/2 mai 2018, avizarea favorabilă a Înţelegerii de Cooperare. Ambele ministere au formulat observaţii de care s-a ţinut cont în redactarea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Tulcea”, precizează preşedintele C.J.

Semnarea Înţelegerii va susţine contactele directe între instituţii, ong-uri, companii şi specialişti din diverse domenii, precum şi schimbul de experienţă cu privire la mecanismul de organizare şi funcţionare al celor două părţi. Consiliul Judeţean Tulcea şi Departamentul Aveyron vor avea posibilitatea să poarte o corespondenţă regulată pentru a stabili programe comune de cooperare şi vizite reciproce ale delegaţiilor din ambele regiuni.

„Întrucât coeziunea socială şi promovarea tinerilor sunt o prioritate pentru ambele comunităţi, se vor realiza schimburi de tineri între Tulcea şi Aveyron în domeniile formării profesionale sau serviciului civic. Cele două comunităţi înţeleg, totodată, să susţină capacitatea de inserţie profesională a tinerilor de pe teritoriul lor, în special a tinerilor cu posibilităţi reduse. O atenţie deosebită se va acorda oportunităţilor europene existente (în special mecanismele Erasmus +) pentru sprijinirea acestor acţiuni. Pentru dezvoltarea locală durabilă se va pune accentul pe transferul de bune practici îndeosebi în domeniul agricol. Astfel, de vor dezvolta parteneriate comerciale şi de afaceri, dar şi schimburi de stagiari în acest domeniu. …

Cu excepţia misiunilor cu caracter comercial, pentru toate celelalte misiuni, fiecare parte contractantă răspunde de cheltuielile privind cazarea şi sejurul partenerului său la Tulcea, respectiv la Aveyron. Pentru misiunile cu caracter comercial, răspunderea revine în totalitate iniţiatorului. Persoanele ce însoţesc un membru al delegaţiei suportă cheltuielile în nume propriu. Cele două părţi se angajează ca, pe lângă finanţarea lor proprie, să identifice împreună fondurile necesare pentru realizarea programului de cooperare”, prevede Înţelegerea de Cooperare.