Pentru luna decembrie, cea mai mare sumă alocată pentru funcționarea unui cabinet de medicină de familie era de 25.000 de lei (pentru un cadru medical care activează în zona Deltei Dunării și care beneficiază, așadar, de sporul de 200% acordat pentru condițiile din această parte a țării). Este singurul medic care a primit, în această lună, peste 20.000 de lei pentru funcționarea cabinetului.

În total, 60 medici de familie din județul nostru (peste jumătate din cei care au contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea) au încasat, pentru luna decembrie, sume mai mari de 10.000 de lei.

Creşte punctul per capita în medicina primară

Conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în cadrul noului contract cadru pe anul în curs sunt prevăzute majorări pentru medicii de familie.

Astfel, pentru medicina primară, va-loarea minimă garantată a punctului per capita creşte la 5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei în prezent).