În urma analizei periodice a situaţiei  concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de  boală / maternitate eliberate de medici, depuse la CAS şi plătite, preşedintele director general al CAS Tulcea, ec. Eugenia Vasile a remarcat faptul că numai în ultimele 2 luni (aprilie, mai a.c.) valoarea indemnizaţiilor de  boală/maternitate achitate persoanelor juridice/fizice a fost în sumă de 1.600.000 lei.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017 (lunile aprilie, mai), când suma cu această destinaţie (sume deduse de angajator prin compensarea cu obligaţia de plată, cât şi sume restituite de către CAS Tulcea) a fost de 946.000 lei, se observă o creştere de 69%.

„Această creştere semnificativă faţă de anul 2017 se explică prin majorarea drepturilor salariale şi creşterea bazei de calcul generată de modificarea salariului minim pe economie, conform actelor normative în vigoare. Lunar înregistrăm în medie aproximativ 11.000 zile de concediu medical, 2.000 certificate medicale eliberate şi 450 cereri depuse la sediul nostru pentru recuperarea sumelor.

Aceste zile de concediu medical sunt grupate în principal pe următoarele categorii: Afecţiuni oncologice, Urgenţe medicale, Boli obişnuite, Risc maternal/ sarcină/lehuzie, Îngrijire copil bolnav 0-7 ani”, a declarat preşedintele director general al CAS Tulcea, ec. Eugenia Vasile.

Conducerea instituției face precizarea că la CAS Tulcea nu există sincope, efectuarea plăţilor se face în termenele legale de 60 de zile de la data depunerii cererii (la această dată se plătesc solicitările depuse în luna aprilie a.c.), în ordine cronologică a înregistrării acestora, faţă de situaţia anterioară anului 2013, când se înregistrau plăţi restante de peste 5 ani, inclusiv sume prescrise.