Anunț de presă

07. 12. 2018

Creşterea competitivităţii DELTA SAFIR S.R.L. prin diversificarea activităţii

în domeniul construcţiilor

În data de 27 septembrie 2018, societatea comercială DELTA SAFIR S.R.L., în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul „Creşterea competitivităţii DELTA SAFIR S.R.L. prin diversificarea activităţii în domeniul construcţiilor”, cod MySMIS 119344, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud -Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul își propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii şi productivităţii societăţii Delta Safir S.R.L. prin diversificarea activităţii în domeniul construcţiilor – lucrări de pregătire a terenului, adoptarea de noi tehnologii şi angrenarea forţei de muncă specializate. Prin investiţie, se are în vedere creşterea numărului mediu de salariaţi faţa de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanţare, menţinând numărul mediu de salariaţi atins, respectiv 2.

Valoarea totală a proiectului este 1.224.604,94 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de  908.883,26 lei.

Proiectul a început pe data de 01.10.2017 și este preconizat să se finalizeze pe data de 30.06.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: DELTA SAFIR S.R.L. Municipiul Tulcea, str. Viticulturii nr. 17, Corp C2, Județul Tulcea, România, Email: stelica.mergeani@icloud.com.