Acum câteva zile a fost publicată H.G. nr. 420/2018 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prilej cu care a fost actualizată şi Anexa nr. 11 la normele metodologice privind Criteriile – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii. În cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, autorităţile publice pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile – cadru.     În consecinţă, consilierii judeţeni au aprobat vineri o hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii.    

Criteriile de acces la locuinţă sunt următoarele: 1. Titularul cererii de re­par­tizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste; 2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în în­tre­ţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie bene­ficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ – teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Tulcea; 3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Tulcea; 4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.    

În plenul şedinţei Consiliului Judeţean au fost prezentate opinii potrivit cărora condiţiile legate de domiciliu (municipiul Tulcea) ar fi, cumva, restrictive, însă secretarul judeţului, Marius Cristi Mihai, a precizat că, după cum prevede şi hotărârea menţionată, pot fi adoptate ulterior criterii specifice. Aspectul este subliniat şi în raportul întocmit de Direcţia Economică, Buget – Finanţe şi Administrativ, din cadrul Consiliului Judeţean: prin excepţie (de la cele incluse în anexa nr. 11), în cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate se pot propune şi adopta criterii specifice suplimentare.