Deputatul tulcean Lucian – Eduard Simion a adresat ministrului Apelor şi Pădurilor câteva întrebări privitoare la eventualitatea acordării unor compensaţii aferente ariilor naturale în exerciţiul financiar 2014 – 2020.

Plecând de la obligativitatea protejării ariilor naturale, obiectiv asumat de Uniunea Europeană, implicit de către statele membre, parlamentarul aduce în discuţie acordarea de compensaţii financiare persoanelor care deţin terenuri aflate în zone protejate, cum sunt terenurile incluse în Natura 2000.

„Între Oportunităţile de finanţare pentru perioada 2014 – 2020, program de-dicat autorităţilor naţionale şi regionale, enumerăm Programul pentru acţiuni climatice şi de mediu, Fondul agricol european pentru dezvoltare rurală, Fondul european maritim şi de pescuit, Fondul european regional de dezvoltare, Fondul social european şi Programul cadru pentru cercetare şi inovare. … Protejarea siturilor şi a biodiversităţii este foarte importantă, dar protecţia lor generează anumite constrângeri cu privire la activităţile economice ce pot fi desfăşurate”, specifică Simion.

În România sunt 408 situri de importanţă comunitară, însumând 4.147.368 de hectare, iar judeţul Tulcea are situri desemnate care depăşesc 75% din suprafaţa judeţului.

„Având în vedere acest aspect, considerăm necesară folosirea instrumentelor financiare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană pentru a compensa persoanele care locuiesc sau care au proprietăţi incluse în arii protejate. … Ţinând cont de aceste aspecte, vă solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Care au fost compensaţiile acordate pentru costurile şi pierderile de venit pe fiecare direcţie în ariile naturale în exerciţiul financiar 2014 – 2020?

2. Ce valoare totală au avut compensaţiile acordate pe fiecare direcţie – fond?

3. Câte solicitări pentru compensaţii au fost depuse pe fiecare direcţie şi câte au primit aviz pozitiv?

4. Care sunt sumele disponibile în perioada 2018 – 2020 pentru compensaţii în arii naturale protejate şi cum sunt gestionate ele?”.

Data: 19 martie a.c.