* Angajaţii din administraţia locală a comunelor Topolog, Cerna şi Greci au deja salarii majorate

O primă posibilitate de majorare a salariilor în administraţia publică a fost dată anul acesta prin adoptarea OUG 27/2015 pen­tru completarea OUG 83/2014 privind sala­rizarea personalului plătit din fonduri pu­bli­ce, în special cele referitoare la posibilitatea majorării salariilor cu 12% pentru personalul din administraţia publică locală.

Totuşi, pentru a putea fi majorate salariile, până luna aceasta, trebuiau îndeplinite cumu­lativ două condiţii: încadrarea în bugetul aprobat şi respectiv încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal repartizat prin ordin de ministru. Cele mai multe dintre primării dis­pu­neau de sumele necesare majorării sala­riale, dar depăşeau plafonul aprobat. Având în vedere această situaţie, reprezen­tanţii primă­riilor din judeţ au solicitat excluderea plafo­nului şi Guvernul a aprobat în ultima zi de septembrie OUG nr. 41/2015 pentru modifi­carea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!