Într-o declaraţie politică, deputatul Lucian Eduard Simion declară că a obţinut votul majoritar al colegilor deputaţi, respectiv 181 “pentru”, 21 abţineri şi 2 “contra” pentru inițiativa legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

„Pentru că noi considerăm că problematica deșeurilor menajere din RBDD este o prioritate iar colectarea și transportul acestora la Depozitul ecologic de la Mihai Bravu (o localitate aflată la 30 de kilometri de municipiul Tulcea) are costuri foarte mari, imposibil de suportat de autoritățile publice locale, am propus ca “familiile cu domiciliul într-una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” beneficiază de reducerea cu 50% din taxa/tariful pentru serviciul public de salubrizare, energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă furnizată din rețeaua publică, pentru consumurile casnice menajere (în limita unor consumuri normate pe familie, stabilite de către consiliile locale). Diferențele de taxă/tarif aferente serviciului public de salubrizare se suportă de la bugetul de stat, ca anexă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat, în baza necesarului de sume transmis de Consiliul județean Tulcea”, a declarat deputatul tulcean în calitate de iniţiator al legii.

Potrivit expunerii de motive, „caracterul unic al Deltei Dunării îi dă o importanţă majoră, fapt consfinţit de decizia UNESCO de a-i conferi statutul de rezervaţie a biosferei. (…) Delta Dunării este locuită, este tranzitată de ambarcaţiuni mai mici sau mai mari şi a devenit o importantă destinaţie turistică. Această activitate umană în zonă este generatoare de deşeuri, iar fenomenul este doar în mică măsură controlat. Serviciul de colectare a deşeurilor nu este asigurat pentru toate localitaţile Deltei, dar pentru salubrizarea şi igienizarea traseelor turistice nu există niciun program prestabilit. Din aceste cauze se formează depozite de deşeuri necontrolate, în preajma localităţilor şi pe traseele turistice, în locurile de campare, dar şi în zonele de tranzit. Malurile canalelor şi multe alte zone sunt invadate de deşeuri dispersate, iar acestea ajung de multe ori în apa canalelor. Având în vedere aceste aspecte, funcţionarea unui sistem integrat de gestionare al deşeurilor devine prioritară.

Acest sistem este în acest moment pus la punct cu asigurarea colectării deşeurilor menajere de pe întreg cuprinsul Deltei Dunării şi transportul acestora pe auto pe drumuri nemodernizate din Delta sau cu barje specializate la Depozitul ecologic de la Mihai Bravu care se afta la 30 km de municipiul Tulcea. Principala atribuţie în gestionarea deşeurilor menajere revine autorităţilor locale, dar acestea nu pot realiza un sistem eficient de gestionare a deşeurilor, atăt din cauza condiţiilor geografice, cât şi din cauza lipsei unei finanţări adecvate.

În acest sens, menţionăm că există o discrepanţă foarte mare între cantitatea de deşeuri normată în tone/an, care se raportează la numărul de locuitori at Deltei şi care este de aproximativ 2381 tone/an, şi cantitatea estimată de deşeuri, care ajunge la aproximativ 5000 tone/an. Având în vedere aceste aspecte considerăm că este absolut necesar să fie subventionată integral componentă de transport din preţul ce formează taxa de colectare a deşeurilor menajere care este obligatorie pentru toţi locuitorii Deltei Dunării începând cu anul 2018”.