În încercarea de a aduce medici în judeţul nostru, deputatul tulcean Anişoara Radu propunea anul trecut Ministerului Sănătăţii mai multe soluţii: permiterea medicilor din Republica Moldova, generalişti şi specialişti, să profeseze în România; posibilitatea

ca medicii generalişti din Republica Moldova să profeseze ca medici de familie în ţara noastră, fără să existe condiţia de efectuare a rezidenţiatului pentru medicina de familie; posibilitatea ca medicii din judeţul nostru, care îşi desfăşoară activitatea în zona continentală, să beneficieze de acelaşi spor ca şi medicii care profesează în Deltă (măsură impusă atât de scăderea natalităţii, cât şi procentul mare al persoanelor vârstnice, singure sau nedeplasabile); în fine, creşterea veniturilor obţinute de medicii din mediul rural, tariful per capita.

Între timp, Ministerul Sănătăţii i-a răspuns parlamentarului, în primul rând, că sunt în curs de constituire comisiile mixte care vor avea competenţa de a analiza solicitările medicilor a căror formare în specialitate s-a produs într-un stat terţ şi, în al doilea rând, că în anumite state – cum ar fi Australia, Noua Zeelandă, Israel, S.U.A. şi Canada – este reglementată o procedură simplificată de recunoaştere a diplomelor medicilor care şi-au efectuat formarea în specialitate în aceste state.

În aceste condiţii, Anişoara Radu adresează câteva întrebări noului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea: 1. Au fost constituite comisiile mixte care să analizeze solicitările medicilor a căror formare în specialitate s-a efectuat

într-un stat terţ? 2. Dacă nu, are ministerul un orizont de timp în care aceste comisii vor fi alcătuite? 3. Are Ministerul Sănătăţii în vedere încheierea unui tratat de recunoaştere reciprocă a diplomelor medicilor din Republica Moldova, similar cu cele pe care le are România cu Australia, Noua Zeelandă, Israel, S.U.A. şi Canada, chiar şi-ntr-o variantă simplificată, în care să se recunoască doar anumite specializări sau prin care medicii generalişti din Republica Moldova să poată profesa ca medici de familie în România, fără a mai fi necesară analizarea solicitărilor lor de către comisiile mixte?