Într-o recentă conferinţă de presă, deputatul tulcean Lucian – Eduard Simion a prezentat presei locale atât activitatea depusă în precedenta sesiune parlamentară ordinară a acestui an, cât şi proiecte pentru lucrările din toamnă.

Vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din cadrul Camerei Deputaţilor, Simion intenţionează să susţină o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Membrii grupului de lucru creat la nivelul judeţului s-au întâlnit de câteva ori pentru a dezbate noutăţile (care nu sunt puţine); ultima întâlnire s-a desfăşurat în prezenţa primarilor din Delta Dunării şi a reprezentanţilor asociaţiilor din zonă, toate părţile propunând modificări care, ulterior, au primit aviz favorabil de la A.R.B.D.D. şi Consiliul Judeţean. Proiectul va fi depus în septembrie, după discuţii care vor fi purtate în această vară cu Ministerul Mediului şi Ministerul Agriculturii.

Sunt multe modificări care vor viza o dezbatere asupra zonării teritoriilor din Delta Dunării, iar aici se introduc două noi tipuri de zone: zone de cruţare piscicolă şi zona marină. Vor fi delimitate zonele în care resursa piscicolă va fi protejată şi unde pescuitul va fi interzis total (iar monitorizarea va fi permanentă); zona marină distinge între tipurile de plaje de pe teritoriul Rezervaţiei – sălbatice, neamenajate etc. La I.N.C.D.D.D. este în prezent un studiu care va fi ataşat proiectului. De asemenea, va fi modificată Anexa nr. 2 şi se va proceda la un transfer de terenuri de la Consiliul Judeţean către primăriile din Delta Dunării cu un scop foarte clar şi bine stipulat în lege, anume doar pentru ferme de subzistenţă pentru locuitorii din comunele respective şi pentru producţia vegetală pentru crescătorii de animale înregistrate. Sunt discuţii şi despre modalitatea prin care se va putea face un corect management resurselor din Deltă (stuf, plante medicinale ş.a.), despre modul în care se va schimba regulamentul de urbanism al Deltei Dunării şi cine are responsabilităţi în această direcţie, despre activităţile de control. „Am centralizat toate propunerile şi am încercat să elaborăm o propunere coerentă şi care să reflecte realitatea”, a punctat parlamentarul.

Un al doilea proiect priveşte transferul la administraţia publică locală a trei infrastructuri de apă din comuna Crişan (satul Caraorman) şi comuna Ceatalchioi, în vederea intrării acestor infrastructuri în programul de finanţare pentru dezvoltare. Acestea vor fi trecute în cursul verii în domeniul public al statului şi în patrimoniul Apelor Române, ca apoi să fie transferate la comune.

O a treia propunere este legată de compensaţiile din ariile naturale protejate. Este vorba de un pachet legislativ complex prin care iniţiatorul încearcă să definească şi să reglementeze foarte clar tipurile de compensaţii, să urmărească liniile de finanţare care acordă compensaţii pentru ariile naturale, în ideea administrării unitare a acestor arii: „Cel care locuieşte sau activează într-o arie naturală protejată trebuie să simtă că are nu numai constrângeri, ci şi anumite avantaje, iar aceste avantaje trebuie să fie materializate prin compensaţiile primite pentru diverse interdicţii”.

Un al treilea proiect de finalizat, de nivel mare, are legătură cu registrele naţionale pentru furnizori de servicii, lucrări şi produse. Oportunitatea elaborării unor asemenea registre (conţinând „fişe de bună purtare”) derivă din necesitatea monitorizării furnizorilor care câştigă o licitaţie, de exemplu, şi duc lucrarea până la capăt în mod corect, fără blocarea termenelor impuse sau fără a crea dificultăţi. În Legea achiziţiilor publice va fi impusă o astfel de „fişă de bună purtare” care să aducă o garanţie suplimentară că lucrarea poate fi terminată cu bine. Se urmăreşte instituirea la nivelul ordonatorilor principali pe categorii de lucrări servicii şi produse a registrelor naţionale prin care se monitorizează bonitatea furnizorului care a câştigat o licitaţie pe bani publici sau europeni şi care va trebui să prezinte un certificat emis de registru pentru a fi acceptat în altă licitaţie.

Lucian – Eduard Simion are în atenţie şi siturile arheologice (rezervaţiile arheologice –  rezervaţii ale patrimoniului cultural): prin iniţiativă legislativă va trebui găsită o soluţie pentru procedura de înregistrare a acestor situri, aşa încât administratorul să fie cert. Deputatul susţine ca administrarea acestor situri să revină instituţiilor specializate din plan local: e drept că, la nivel naţional, siturile sunt înregistrate pe lista monumentelor, însă paza, administrarea şi punerea lor în valoare sunt lăsate deoparte.