NEVISER ZAHARCU la tribunaDeputatul PSD Tulcea, dr. Neviser Zaharcu, a înregistrat la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor propunerea legislativă pentru completarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit iniţiativei, la Art. I, după alineatul (2) al articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-14 ani care prezintă probleme deosebite de alimentaţie şi administrare a tratamentului şi care se încadrează în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale, beneficiază de asistenţă şi îngrijire la domiciliu, în condiţiile prevăzute de lege.” Propunerea deputatului PSD mai prevede, la Art. II, că „În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Sănătăţii vor modifica în mod corespunzător legislaţia în materie”.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!