La începutul noii sesiuni, deputatul Vasile Gudu s-a adresat în scris ministrului Sănătăţii, solicitând informaţii referitoare la conştientizarea populaţiei privind activitatea de vaccinare. De la Legea privind organizarea şi finanţarea activităţii de vaccinare a populaţiei în ţara noastră, parlamentarul l-a întrebat pe Florin Bodog cum va contribui concret Grupul Tehnic de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare la informarea populaţiei privind informaţiile de interes public legate de activitatea de vaccinare la nivel naţional şi măsurile de prevenire prin vaccinare. De asemenea, a cerut să fie informat în ce măsură campaniile de informare, educare şi comunicare referitoare la vaccinare vor conduce la conştientizarea părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copiilor privind beneficiile acesteia şi riscurile la care se expun prin nevaccinare. Dacă legea nu îşi va atinge scopul pentru care a fost iniţiată, având în vedere nivelul de reticenţă al populaţiei (deja declarat şi constatat), ce măsuri va lua M.S.?

Conducerea ministerului interpelat a răspuns alaltăieri prin Dan Dumitrescu, secretar de stat, precizând atribuţiile principale pe care Grupul Tehnic de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare le are în domeniul informării populaţiei: propune Ministerului Sănătăţii campanii de informare, educare, comunicare referitoare la vaccinare, precum şi un pachet informaţional standardizat în vederea consilierii părinţilor de către furnizorii de servicii medicale; elaborează şi participă la implementarea strategiilor de vaccinare; evaluează informaţiile apărute în spaţiul public legat de activitatea de vaccinare şi colaborează cu mass – media pentru o corectă informare a opiniei publice.

„Informarea populaţiei este esenţială în acest sens, proiectul de lege axându-se pe acest aspect al informării în primul rând de către profesionişti – medici de familie, medici pediatri, medici infecţionişti, epidemiologi direct către părinţi, dar şi prin intermediul unor campanii de informare – educare permanente, susţinute privind beneficiile vaccinării. Rezultatele implementării acestei legi vor trebui analizate şi evaluate pe termen scurt, mediu sau lung, iar schimbarea de mentalităţi şi percepţii necesită o perioadă mai lungă de timp. Este nevoie de un efort susţinut al întregului sistem de sănătate pentru a produce aceste schimbări”, este finalul răspunsului secretarului de stat.