Primarul municipiului a inițiat pentru ședința C.L.T. de la sfârșitul lunii martie un proiect privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care-şi desfăşoară activitatea în municipiu, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local.

Componenţa comisiei, modificată în plen

Primarul propusese următoarea componenţă: preşedinte – Andaluzia Luca, viceprimar (P.S.D.); membri – Viorica Pavel, consilier local (P.N.L.); Ionuţ – Paul Ştefan, consilier local (P.S.D.); Constantin Ciureanu – consilier local (P.N.L.); expert evaluator independent „per domeniu”; secretar – Cristina Mucileanu, şef Birou Sport, Cultură şi Relaţii Externe.

La dezbaterea în plen a acestui proiect, viceprimarul Andaluzia Luca a anunţat că nici dumneaei, nici colegul său, Ionuţ – Paul Ştefan, nu doresc să facă parte din comisia amintită, solicitându-le consilierilor de la celelalte formaţiuni politice să facă propuneri.

Motivând că au deja doi oameni în comisie, liberalii au refuzat. După câteva minute de rumoare şi consultări şoptite, viceprimarul Andaluzia Luca i-a propus pe doctorii Dumitru Vâlcu (P.M.P.) şi Mircea Teodorescu (P.S.D.). Toţi cei 19 consilieri prezenţi (au absentat independentul Valentin Şelaru şi liberalul Constantin Ciureanu) au adoptat întâi amendamentul, apoi hotărârea.

Legea nr. 350/2005 are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general şi procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac al actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă. Conform actului normativ, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract prin selectarea acestuia de către o somisie de evaluare şi selecţionare. Comisia este formată din preşedinte, membri (trei consilieri locali), secretar şi expert evaluator independent.