Anunț de presă

                                          08 IUNIE 2019

Lansarea proiectului

„DEZVOLTAREA ASTOR COM PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN DOMENIUL 4211 –LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR”

ASTOR COM S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA ASTOR COM PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN DOMENIUL 4211 –LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR”, cod MySMIS 123411, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului: Prin implementarea acestui proiect, societatea urmarește îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor, în vederea creșterii competitivității sale în sensul dezvoltării activității desfășurate cu scopul creșterii dimensiunii pieței adresate -piața locală să devină regională, piata națională sau internațională) și prin inovarea facută prin achiziționarea de utilaje performante, de tehnologie nouă.

  1. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Dotarea patrimoniului societății cu tehnologie performantă prin achiziția utilajelor specifice activității de construcție a drumurilor și autostră Prin achiziția propusă prin proiect, Astor Com SRL își va consolida poziția pe piață, va deține o cotă mai mare din piața națională, va pătrunde pe piața internaționațională, va pătrunde pe piața online care se află într-o creștere extraordinară. Productivitatea companiei se va datora echipamentelor achiziționate care sunt multifuncționale, noi, ecologice și cu randament ridicat ca urmare a tehnologiilor înglobate, iar posibilitatea intrării pe piața internațională se va realiza atât prin dezvoltarea platformei shop online, dar și prin participarea Astor Com SRL cu stand de prezentare la târgurile internaționale de profil.
  2. Crearea a 5 noi locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, trei locuri de munca vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane aparținând minorităților, dar și persoane în vârstă, cu vârsta peste 50 de ani sau tineri până în 24 de ani.
  3. Certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securitătii ocupaționale), certificarea serviciilor conform standard ISC/IEC 20.000

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 8.194.267,41 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.622.039,89 lei (52,60%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 639.183,51 lei (9,28%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 2.624.715,60 lei (38,12%).

Data începerii proiectului este 01.04.2018, iar data finalizării proiectului este 31.12.2019.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Taberei nr. 26, platforma betonată 200 mp și birou nr. 7, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Sala Maria Daniela, telefon: 0730.087.001, email: astor.astor@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României