Anunț de presă

                                08 IUNIE 2019

Lansarea proiectului

„DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII S.R.L PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN JUDEȚUL TULCEA”

ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII S.R.L PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN JUDEȚUL TULCEA”, cod MySMIS 122915, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și creșterea sustenabilă a competitivității societății ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII S.R.L prin crearea unei noi unități de prestare de serviciu în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încât piața locală să devină regională, piața națională să devină internațională prin inovarea de serviciu, dar și prin inovare organizațională.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea patrimoniului societății ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII S.R.L cu active corporale și necorporale necesare prestării activității caen 4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. Activele corporale și necorporale vor fi exploatate la locul de implementare dinTulcea, str. Taberei nr. 26,  biroul nr. 8 de 10 mp, platforma betonată 100 mp, jud Tulcea, constând în: macara mobilă cu braț telescopic, instalație mobilă solară, sistem informatic tip laptop asistiv cu stand ergonomic, monitor, tastatură braille și mouse ergonomic, magazin virtual, certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sanătății și securității ocupaționale), certificarea serviciului de construcție conform standard ISC/IEC 20.000;
  2. – crearea a 4 noi locuri de muncă; având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de sanse și accesibilitatea, 2 locuri de muncă, din cele 4, vor aparține categoriilor defavorizate. De asemenea, se are în vedere ca persoanele ce vor fi angajate să fie cu vârsta peste 50 de ani  sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  3. – inovarea de serviciu prin introducerea unui nou serviciu de construcție – caen 4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.988.193,92 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.954.200,00 lei (60,25%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 697.800,00 lei (10,64%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.910.503,55 lei (29,11%).

Data începerii proiectului este 19.04.2018, iar data finalizării proiectului este 29.02.2020.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Taberei nr. 26, platforma betonată 100 mp și birou nr. 8, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Barbulescu Claudiu Narcis, telefon: 0730.170.578, email: echipamente2018@gmail.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României