Procurorul Liviu Ticofschi nu are noroc. De anul trecut el a formulat cerere de eliberare din funcţia de procuror şi numirea în funcţia de judecător la una din Judecătoriile Tulcea, Babadag, sau la Tribunalul Tulcea. Numire respinsă de Plenul CSM, după ce în octombrie, anul trecut, pro­cu­rorul Ticofschi a susţinut în şedinţa Secţiei pentru judecători un interviu, iar Secţia a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pre­văzute de lege pentru analizarea de către Plen a cererii de numire în funcţia de judecător. Plenul CSM, însă, a apreciat că în ipo­teza admiterii cererii s-ar fi creat un dezechilibru între interesul public pe care CSM are obligaţia să-l ocrotească şi interesul legitim privat al magistratului, cu con­secinţe asupra bunei desfăşurări a unităţii de parchet de unde pro­vine acesta. De asemenea, Plenul CSM a avut în vedere, pe lângă motivele de ordin profesional invocate de procurorul Ticofschi şi avizele nefavorabile exprimate de parchetele implicate, împre­jurarea că Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, acolo unde pro­curorul funcţionează, se con­fruntă cu dificultăţi în ocuparea posturilor, că aici există 3 posturi vacante, iar vacantarea unui alt post ar fi fost de natură să perturbe activitatea la nivelul parchetului, în condiţiile în care volumul de activitate se situează la un nivel apropiat de cel înregistrat la nivel naţional. Nu în ultimul rând, Curtea de Apel Constanţa, Tribunalul Tulcea şi Judecătoria Babadag, de aseme­nea, parchetele de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Tribunalul Tulcea, au avizat nefavorabil cererea formulată, motivat de dificultăţile de personal cu care se confruntă Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea.