În cel mult jumătate de an judeţul Tulcea, singurul judeţ de frontieră fără trecere de frontieră, va avea deschis un punct de trecere a frontierei cu Ucraina, după ce Guvernul a aprobat, în şedinţa sa de săptămâna trecută, o hotărâre în acest sens.

Punctul de trecere a frontierei va face legătura peste Dunăre, cu bacul, între Isaccea şi localitatea ucraineană Orlivka şi va fi deschis şi traficului pietonal, cu autovehiculele şi tranzitului de mărfuri.

Activitatea se va realiza „în oglindă” de firme private din România şi Ucraina, pe malul românesc al Dunării operatorul economic desemnat prin licitaţie pentru a realiza această trecere cu bacul fiind Navrom Bac Galaţi, firma care se ocupă şi de trecerea cu bacul peste Dunăre de la I.C. Brătianu – Galaţi.

Hotărârea de Guvern pentru deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicație de pasageri și marfă în regim de bac și pietonal între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina), precum și a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea a fost adoptată în şedinţa din 4 aprilie 2018 şi prevede:

Luând în considerare prevederile art. 2 şi 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2006, având în vedere prevederile Acordului încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicație de pasageri şi marfă în regim de bac, între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), semnat la Kiev la 28 mai 2015 şi la Bucureşti la 5 iunie 2015, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 308/2016 și intrat în vigoare la data de 12 octombrie 2015 conform art. 11 din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2543/2015 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (2) și art. 8 din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se aprobă deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicație de pasageri și marfă în regim de bac și pietonal între localitățile Isaccea (România) – Orlivka (Ucraina) şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea, în condițiile legii.

(2) Punctul de trecere a frontierei şi biroul vamal prevăzute la alin. (1) se dau în folosinţă după realizarea infrastructurii şi asigurarea utilităţilor necesare în vederea desfășurării în bune condiţii a traficului de frontieră, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Punctul de trecere a frontierei şi biroul vamal prevăzute la alin. (1) vor avea regim de funcționare permanent.

Art. 2. – (1) Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei de stat asigură, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

(2) Spaţiile, utilate corespunzător, pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), conform anexelor nr. 1 și 2, se asigură cu titlu gratuit de către administratorul punctului de trecere a frontierei, conform legii.

(3) Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul punctului de trecere a frontierei şi se recuperează de la fiecare instituţie în parte, pe bază de protocol, în condiţiile legii.

Art. 3. – Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare instituție care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), cu încadrarea în creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.

Punct de dezvoltare nu doar pentru oraşul Isaccea, ci şi pentru tot judeţul

Chiar dacă investiţia în realizarea Podului peste Dunăre, care să facă legătura între judeţele Tulcea şi Brăila, este considerat principalul motor de dezvoltare a judeţului nostru, şi această trecere RO-RO între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina) este un punct de dezvoltare important nu doar pentru oraşul Isaccea, ci şi pentru tot judeţul. O spune chiar primarul oraşului Isaccea, Anastase Moraru: „Dezvoltarea este nu numai a localităţii noastre, Isaceea, ci este şi o dezvoltare a judeţului. Acolo unde există comerţ, există şi dezvoltare. Avem un centru de informare, astfel încât turiştii care vin

dinspre partea ucraineană să poată fi informaţi despre mersul avioanelor, mersul trenurilor, importanmţa turistică a zonei, a României, să aibă acces la Wi-Fi. Totodată, dorim să modernizăm şi piaţa din Isaccea, astfel încât cei din Ucraina să poată să vină să îşi desfacă produsele în partea românească. În afară de dezvoltarea aceasta economică să nu uităm şi legăturile istorice pe care le avem cu vecinii noştri de peste Dunăre şi cred că se vor reuni multe familii care nu s-au văzut, poate, de zeci de ani”.

După realizarea investiţiilor în infrastructura de trecere a frontierei, atât pe malul românesc cât şi pe cel ucrainean şi după ce acest punct de trecere a frontierei va deveni operaţional, cetăţenii ucraineni vor putea intra în România pe la Isaccea fără viză şi chiar fără paşaport, pe baza unui permis de trecere, dacă nu depăşesc 30 de kilometri de la graniţă. Peste această distanţă, de 30 de kilometri, se poate trece tot fără viză, dar pe baza unui paşaport biometric. Regulile vor fi valabile şi pentru cetăţenii români care vor vrea să intre în Ucraina.