Chiar dacă de mai bine de un an proiectul de telemedicină a fost implementat şi la nivelul jude­ţu­lui Tulcea, fiind o zonă cu unele lo­calităţi izolate spre care se ajun­ge numai pe apă, totuşi pro­ble­mele cu medicii în unele localităţi din deltă persistă iar cazul comu­nei Maliuc, rămasă de câteva zile fără medic este relevant în acest sens mai ales că şi alte comune din deltă au medici navetişti.

Este poate şi motivul pentru care Direcţia de Sănătate Publică Tulcea a solicitat ministerului de resort sprijin pentru susţinerea activităţii medicilor de familie în localităţile izolate din Delta Dunării, astfel încât aceştia să fie încurajaţi să se stabilească acolo.  Pentru aceasta ar fi nevoie şi de un suport financiar din partea statului iar explicaţia este una simplă.

„Având în vedere numărul redus al asiguraţilor din majo­ritatea localităţilor din Delta Dunării, am transmis Ministe­rului Sănătăţii o propunere pen­tru ca medicii de familie din această zonă să fie plătiţi de la bugetul de stat, iar salariile acestora să nu fie condiţionate de numărul asiguraţilor”, a declarat Laurenţia Militaru, directoarea Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea.

La acest moment „necesarul” de medici de familie în localităţile izolate din deltă pentru care nu este rentabil să fii medic de familie din cauza punctajului mic ar fi de minim şase, ceea ce nu ar însemna un efort deosebit pentru bugetul statului pentru salarii decente şi atractive pentru ca medicii să se stabilească acolo permanent.

Potrivit altei solicitări a Di­recţiei de Sănătate Publică Tulcea, de aproape doi ani medicii de familie din deltă beneficiază de un spor de izolare de 100%, însă numărul mic de asiguraţi nu fac nici aşa com­petitiv salariul me­dicului obli­gat la plata asistenţilor

medi­cali, a contabililor, a asigu­rărilor de malpraxis pentru ei şi asistenţii medicali, plata tuturor contrac­telor aferente desfăşurării actului medical, precum şi a chiriei şi a tuturor utilităţilor pentru cabine­tele medicale şi locuinţele proprii.