Cu mai puţin de două săptămâni înainte de începerea şcolii, Direcţia de Sănătate Publică Tulcea a finalizat acţiunea de verificare a unităţilor de învăţământ din reţeaua şcolară tulceană şi a autorizat marea majoritate a clădirilor în care din 10 septembrie 2018 va suna clopoţelul. Potrivit directorului Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, ec. Mihaela Nicolau, din totalul celor 138 de grădiniţe, pentru 130 s-a acordat autorizaţia sanitară iar pentru 8 dintre ele a fost respinsă documentaţia pentru neconformităţi. Fără excepţie cele opt grădiniţe sunt din mediul rural, majoritatea dintre ele din localităţi izolate din Delta Dunării, cu precizarea că toate cele 41 de unităţi în care sunt preşcolari din municipiul Tulcea şi oraşele Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina sunt autorizate sanitar.

În ceea ce priveşte şcolile primare şi gimnaziale din judeţul nostru dintr-un total de 99 au primit autorizaţia sanitară un număr de 93, în timp ce pentru 6 şcoli a fost respinsă documentaţia pentru neconformităţi. Toate cele 22 de şcoli primare şi gimnaziale din mediul urban, municipiul Tulcea şi oraşele Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina sunt autorizate sanitar.

În ceea ce priveşte colegiile şi liceele tulcene, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, toate 19 au primit autorizaţia sanitară nefiind semnalate neconformităţi la nicio astfel de unitate de învăţământ la fel cum nu a fost constatată nicio neconformitate nici la cele 10 cantine şcolare ce au făcut obiectul controalelor reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea.

În ceea ce priveşte internatele şcolare, din cele 10 controlate în ultima lună de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea doar la unul dintre ele, singurul din mediul rural, au fost constatate neconformităţi şi nu a fost emită autorizaţie de funcţionare ci s-a dat un plan de conformare.

Lipsa apei potabile, principala cauză a neautorizării

Ca şi în anii trecuţi, principala cauză a neautorizării sanitare a unităţilor de învăţământ este şi de această dată lipsa apei potabile din şcoli. Iar marea majoritatea a şcolilor cu astfel de probleme sunt din acele localităţi izolate din Delta Dunării în care nici pentru populaţie nu se furnizează apă potabilă.

„Numărul unităţilor de învăţământ fără autorizaţie sanitară din partea Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea este asemănător cu cel din anii trecuţi, marea majoritate a grădiniţelor, şcolilor, colegiilor şi liceelor, precum şi a cantinelor şi internatelor şcolare fiind autorizate din punct de vedere sanitar. Ca de obicei lipsa apei este principala cauză a neautorizării unităţilor de învăţământ, însă mai sunt şi clădiri în care se fac lucrări de modernizare iar până la finalizarea acestora nu se poate autoriza sanitar activitatea şcolară. Sunt probleme la unităţile şcolare din Periprava, Letea, Chilia Veche, Caraorman, Cataloi, Izvoarele, Nicolae Bălcescu sau grădiniţa din Iazurile. Nu sunt probleme grave şi în cazul unităţilor şcolare din deltă, acolo unde lipsa apei potabile este problema, probabil că şi anul şcolar următor primăriile vor încheia contracte de prestări servicii cu furnizori de apă la bidoane şi activitatea şcolară se va desfăşura normal. În schimb acolo unde sunt lucrări în execuţie, vom merge din nou în control la finalul lucrărilor care s-ar putea încheia înainte de începerea şcolii, adică înainte de 10 septembrie 2018”, a declarat directorul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, ec. Mihaela Nicolau.