Casa Județeană de Asigurări de Sănătate are fondurile necesare pentru a acoperi toate solicitările depuse de asigurații tulceni până săptămâna trecută.

„În total, vorbim despre 165 de persoane care au depus dosare complete și ale căror cereri au fost aprobate. Practic, vor beneficia de dispozitive medicale toți asigurații care au depus cereri până în ultima zi a lunii noiembrie”, spune președintele director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea, ec. Eugenia Vasile, care le reamintește, pe această cale, asiguraților tulceni că sunt așteptați la sediul CJAS Tulcea pentru definitivarea documentelor de atribuire a dispozitivelor.

Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate, eliberate de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, în condiţiile prezentelor norme.