Consilierii județeni au aprobat  proiectul privind „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, județul Tulcea, strada Mircea Vodă nr.57C, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect.

Astfel, prin hotărâre s-a aprobat proiectul „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

La nivelul UAT Județul Tulcea a fost identificată nevoia privind eficientizarea energetică a clării căminulului pentru persoane vârstnice. Se urmărește astfel să se contribuie la îndeplinirea obiectivelor naționale privind schimbările climatice și energia sustenabilă prin: reducerea emisiilor de gaze de seră cu 20% până în anul 2020, raportat la nivelul din anul 1990, creșterea la 24% a ponderii energiei energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, creșterea efiecineței energetice  cu 19% în consumul de energie primară. Documentul strategic prevede măsuri de reabilitare energetică a clădirilor de interes public din județul Tulcea (unități de învățământ, sanitare, de asistență socială), astfel că prin această hotărâre se răspunde măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice din județ.

Valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Nectarie” este  în cuantum de 8.720.787,11 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect din bugetul  Unității Administrativ – Teritoriale Județul Tulcea este  in suma de 160.841,11 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea  eligibilă a proiectului, în cuantum de 171.198,92 lei (inclusiv TVA), reprezentând  cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea eficientei energetice a Căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, județul Tulcea, strada Mircea Voda nr.57C, județul Tulcea”, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. D asemenea, se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.