În 2014, Guvernul României adopta Hotărârea nr. 522 privind preluarea în domeniul public al statului şi, ulterior, încadrarea unor sectoare de drumuri din oraşul Babadag în categoria funcţională a frumurilor de interes naţional. Hotărârea era emisă în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale.

Pentru fluidizarea traficului, Consiliul Local al Oraşului Babadag emisese Hotărârea nr. 133/2013, prin care sectoarele de drumuri locale str. Măcin, în lungime

de 0,850 km, şi str. Nucilor, în lungime totală de 0,740 km, aflate în domeniul public al oraşului Babadag şi în administrarea Consiliului Local Babadag, treceau în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine şi de asemenea se impune încadrarea în categoria funcţională a drumurilor naţionale. După transmiterea către depar­tamentul menţionat, autorităţile băbăiene se aşteptau la lucrări de modernizare şi amenajare a respectivelor sectoare de drum.

Cele două străzi nu au fost reabilitate nici până astăzi. De aceea, deputatul tulcean George Şişcu l-a întrebat pe ministrul Transporturilor când intenţionează, având în vedere „starea deplorabilă” a sectoarelor de drum, „repararea în regim de urgenţă, pentru a face practicabile aceste două străzi extrem de importante pentru desfăşurarea unui trafic decent în oraşul Babadag”.

Răspunsul ministrului de resort este cel puţin echivoc. După generalităţi de genul „Promovarea, avizarea, achiziţionarea şi derularea lucrărilor de investiţii se realizează cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat, în condiţiile asigurării resurselor financiare în programele anuale aprobate de C.N.A.I.R. S.A.”, responsabilul guvernamental precizează că „În prezent, documentaţia tehnică elaborată pentru faza «Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii» a fost transmisă în vederea analizării şi aprobării în Consiliul Tehnico – Economic C.N.A.I.R. S.A., urmând ca ulterior să fie parcurse etapele de avizare prevăzute în legislaţia în vigoare”.

Etape, etape, gropi şi hârtoape.